Overzicht tussentijds afgetreden bewindslieden

Source: Parlement.com.

datum aftreden

naam

partij

functie

reden aftreden

categorie

datum aantreden

10-01-2024

Ernst Kuipers i

D66

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

(nog onbekende) internationale functie

andere functie

10-01-2022

08-01-2024

Sigrid Kaag i

D66

minister van Financiën en vicepremier

VN-coördinator Gaza

andere functie

10-01-2022

01-12-2023

Gunay Uslu i

D66

staatssecretaris voor Media en Cultuur

terug naar bedrijfsleven

persoonlijk/andere functie

10-01-2022

31-08-2023

Wopke Hoekstra i

CDA

minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier

beoogd lid Europese Commissie

andere functie

10-01-2022

22-06-2023

Dennis Wiersma i

VVD

minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

herhaalde berichtgeving over intimiderend gedrag tegen collega's en externen.

persoonlijk

10-01-2022

05-09-2022

Henk Staghouwer i

ChristenUnie

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

vond zichzelf niet de juiste persoon op die post vanwege de stikstofproblematiek

persoonlijk

10-01-2022

Kabinet-Rutte III

25-09-2021

Mona Keijzer i

CDA

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

openbare kritiek op de coronapas in een interview met De Telegraaf

verbreken homogeniteitsvereiste i

26-10-2017

17-09-2021

Ank Bijleveld i

CDA

minister van Defensie

verloop evacuatie Nederland in Afghanistan

aanvaarding politieke verantwoordelijkheid

26-10-2017

16-09-2021

Sigrid Kaag i

D66

minister van Buitenlandse Zaken

verloop evacuatie Nederland in Afghanistan

aanvaarding politieke verantwoordelijkheid

25-05-2021

03-09-2021

Tamara van Ark i

VVD

minister voor Medische Zorg

gezondheidsproblemen

persoonlijk

09-07-2020

31-08-2021

Cora van Nieuwenhuizen i

VVD

minister van Infrastructuur en Waterstaat

functie bij organisatie van energiebedrijven

 

andere functie

26-10-2017

19-07-2021

Stientje van Veldhoven i

D66

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

benoemd bij Europees instituut

andere functie

26-10-2017

15-01-2021

Eric Wiebes i

VVD

minister van Economische Zaken en Klimaat

rapport 'Ongekend Onrecht' over de toeslagenaffaire

aanvaarding politieke verantwoordelijkheid

26-10-2017

19-03-2020

Bruno Bruins i

VVD

minister voor Medische Zorg

oververmoeidheid

persoonlijk/ziekte

26-10-2017

18-12-2019

Menno Snel i

D66

staatssecretaris van Financiën

afhandelen affaire rond kinderopvangtoeslagen

gebrek aan steun

26-10-2017

21-05-2019

Mark Harbers i

VVD

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

onjuist informeren van de Kamer

aanvaarding politieke verantwoordelijkheid

26-10-2017

13-02-2018

Halbe Zijlstra i

VVD

minister van Buitenlandse Zaken

onjuiste uitlatingen

persoonlijk/opspraak

26-10-2017

Kabinet-Rutte II

03-10-2017

Jeanine Hennis i

VVD

minister van Defensie

uitkomst onderzoek mortierongeval missie Mali

aanvaarding politieke verantwoordelijkheid

05-11-2012

01-09-2017

Martijn van Dam i

PvdA

staatssecretaris van Landbouw

werd bestuurder bij de NPO

andere functie

03-11-2015

26-01-2017

Ard van der Steur i

VVD

minister van Veiligheid en Justitie

rol als Kamerlid bij beantwoording vragen over Teevendeal

impliciete opzegging vertrouwen

20-03-2015

28-10-2015

Wilma Mansveld i

PvdA

staatssecretaris van Infrastructuur

uitkomst parlementaire enquête Fyra

impliciete opzegging vertrouwen

05-11-2012

09-03-2015

Ivo Opstelten i

VVD

minister van Veiligheid en Justitie

bonnetjesaffaire/Teevendeal

aanvaarding politieke verantwoordelijkheid

14-10-2010

09-03-2015

Fred Teeven i

VVD

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

bonnetjesaffaire/Teevendeal

aanvaarding politieke verantwoordelijkheid

05-11-2012 / 14-10-2010

17-10-2014

Frans Timmermans i

PvdA

minister van Buitenlandse Zaken

werd lid/vicevoorzitter Europese Commissie

andere functie

05-11-2012

30-01-2014

Frans Weekers i

VVD

staatssecretaris van Financiën

problemen uitbetaling toeslagen Belastingdienst

impliciete opzegging vertrouwen

05-11-2012 / 14-10-2010

06-12-2012

Co Verdaas i

PvdA

staatssecretaris Volksgezondheid

onjuiste reiskosten­declaraties als gedeputeerde

persoonlijk/opspraak

05-11-2012

Kabinet Rutte I

16-12-2011

Piet Hein Donner i

CDA

minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

werd vicepresident Raad van State

andere functie

14-10-2010 / 22-02-2007

Kabinet-Balkenende IV

14-05-2010

Jack de Vries i

CDA

staatssecretaris van Defensie

relatie met ondergeschikte

persoonlijk/opspraak

18-12-2007

12-12-2008

Ahmed Aboutaleb i

PvdA

staatsecretaris van Sociale Zaken en Werk­gelegenheid

werd burgemeester van Rotterdam

andere functie

22-02-2007

14-11-2008

Ella Vogelaar i

PvdA

minister voor Wonen, Wijken en Integratie

kritiek op functioneren door eigen partij

impliciete opzegging vertrouwen

22-02-2007

18-12-2007

Cees van der Knaap i

CDA

staatssecretaris van Defensie

werd burgemeester van Ede

andere functie

22-02-2007

Kabinet-Balkenende III

21-09-2006

Sybilla Dekker i

VVD

minister van VROM

OVV-rapport Schipholbrand

aanvaarding politieke verantwoordelijkheid

27-05-2003

21-09-2006

Piet Hein Donner i

CDA

minister van Justitie

OVV-rapport Schipholbrand

aanvaarding politieke verantwoordelijkheid

22-07-2002

Kabinet-Balkenende II

27-06-2006

Mark Rutte i

VVD

staatssecretaris OCW

werd fractievoorzitter VVD

andere functie

17-06-2004

23-03-2005

Thom de Graaf i

D66

minister Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties

verwerping grondwets­voorstel gekozen burgemeester

politieke nederlaag

27-05-2003

09-06-2004

Anette Nijs i

VVD

staatssecretaris OCW

slechte verhouding met minister Van der Hoeven i

intern conflict

22-07-2002

03-12-2003

Jaap de Hoop Scheffer i

CDA

minister van Buitenlandse Zaken

werd secretaris-generaal NAVO

andere functie

22-07-2002

Kabinet-Balkenende I

12-12-2002

Benk Korthals i

VVD

minister van Defensie

uitkomst enquête bouwnijverheid

impliciete opzegging vertrouwen

22-07-2002

16-10-2002

Eduard Bomhoff i

LPF

minister VWS

onwerkbare verhoudingen

intern conflict

22-07-2002

16-10-2002

Herman Heinsbroek i

LPF

minister Economische Zaken

onwerkbare verhoudingen

intern conflict

22-07-2002

22-07-2002

Philomena Bijlhout i

LPF

staatssecretaris Familie- en Emancipatiezaken

onthulling over verleden

persoonlijk/opspraak

22-07-2002

Kabinet-Kok II

01-01-2001

Job Cohen i

PvdA

staatssecretaris van Justitie

werd burgemeester Amsterdam

andere functie

03-08-1998

13-03-2000

Bram Peper i

PvdA

minister van Binnenlandse Zaken

in opspraak over declaraties als burgemeester van Rotterdam

persoonlijk/opspraak

03-08-1998

07-06-1999

Hayo Apotheker i

D66

minister van Landbouw, Natuur en Visserij

zelf ontevreden over mogelijkheden beleidsvoering

politieke nederlaag

03-08-1998

Kabinet-Kok I

28-06-1996

Robin Linschoten i

VVD

staatssecretaris van Sociale Zaken

CTSV-affaire

impliciete opzegging vertrouwen

22-08-1994

Kabinet-Lubbers III

16-07-1994

Hedy d'Ancona i

PvdA

minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

werd lid Europees Parlement

andere functie

07-11-1989

16-07-1994

Hanja Maij-Weggen i

CDA

minister van Verkeer en Waterstaat

werd lid Europees Parlement

andere functie

07-11-1989

15-07-1989

Piet Dankert i

PvdA

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

werd lid Europees Parlement

andere functie

07-11-1989

27-05-1994

Ernst Hirsch Ballin i

CDA

minister van Justitie

afhandeling IRT-affaire

impliciete opzegging vertrouwen

07-11-1989

27-05-1994

Ed van Thijn i

PvdA

minister van Binnenlandse Zaken

afhandeling IRT-affaire

impliciete opzegging vertrouwen

07-11-1989

26-02-1994

Hans Simons i

PvdA

staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

werd lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen Rotterdam

andere functie

07-11-1989

18-06-1993

Roel in 't Veld i

PvdA

staatsecretaris Onderwijs en Wetenschapen

in opspraak over nevenfuncties

persoonlijk/opspraak

09-06-1993

04-06-1993

Elske ter Veld i

PvdA

staatssecretaris Sociale Zaken

spanningen met PvdA-fractie

impliciete opzegging vertrouwen

07-11-1989

01-06-1993

Berend-Jan van Voorst tot Voorst i

CDA

staatssecretaris van Defensie

werd Commissaris van de Koningin in Limburg

andere functie

07-11-1989

03-01-1993

Hans van den Broek i

CDA

minister van Buitenlandse Zaken

werd lid Europese Commissie

andere functie

07-11-1989

19-09-1990

Gerrit Braks i

CDA

minister van Landbouw, Natuur en Visserij

verlies vertrouwen PvdA-fractie vanwege visfraudebeleid

impliciete opzegging vertrouwen

07-11-1989

Kabinet-Lubbers II

14-09-1989

Wim Deetman i

CDA

minister van Onderwijs en Wetenschappen

gekozen tot Tweede Kamervoorzitter

andere functie

14-07-1986

30-06-1989

Albert-Jan Evenhuis i

VVD

staatssecretaris Economische Zaken

opspraak over verstrekte lening en subsidies / bevoordeling familielid

persoonlijk/opspraak

14-07-1986

06-09-1988

Wim van Eekelen i

VVD

minister van Defensie

uitkomst enquête Paspoortaffaire

impliciete opzegging vertrouwen

14-07-1986

09-09-1988

René van der Linden i

CDA

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

uitkomst enquête Paspoortaffaire

impliciete opzegging vertrouwen

14-07-1986

23-10-1986

Gerrit Brokx i

CDA

staatssecretaris VROM

vanwege parlementaire enquête bouwsubsidies

impliciete opzegging vertrouwen

14-07-1986

Kabinet-Lubbers I

22-06-1982

Piet van Zeil i

CDA

staatssecretaris van Economische Zaken

werd burgemeester van Heerlen

andere functie

05-11-1982

11-11-1982

Charl Schwietert i

VVD

staatssecretaris van Defensie

onwaarheden over dienstplicht en opleiding

persoonlijk/opspraak

08-11-1982

Kabinet-Van Agt I

09-09-1981

Marius van Amelsvoort i

CDA

staatssecretaris van Financiën

bleef na 3 maanden Tweede Kamerlid

andere functie

18-04-1980

09-09-1981

Ad Hermes i

CDA

staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen

bleef na 3 maanden Tweede Kamerlid

andere functie

09-01-1978

09-09-1981

Louw de Graaf i

CDA

staatssecretais van Sociale Zaken

bleef na 3 maanden Tweede Kamerlid

andere functie

28-12-1977

09-09-1981

Jeltien Kraaijeveld-Wouters i

CDA

staatssecretaris van CRM

bleef na 3 maanden Tweede Kamerlid

andere functie

28-12-1977

01-09-1981

Pieter Beelaerts van Blokland i

CDA

minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

werd burgemeester van Apeldoorn

andere functie

19-12-1977

25-08-1980

Willem Scholten i

CDA

minister van Defensie

werd vicepresident Raad van State

andere functie

08-03-1978

22-02-1980

Frans Andriessen i

CDA

minister van Financiën

vanwege wens tot strengere bezuinigingen

intern conflict

19-12-1977

22-02-1980

Ad Nooteboom i

CDA

staatssecretaris van Financiën

vanwege wens tot strengere bezuinigingen

intern conflict

28-12-1977

04-03-1978

Roelof Kruisinga i

CDA

minister van Defensie

verzet tegen productie van neutronenbom

intern conflict

19-12-1977

Kabinet-Den Uyl

14-10-1977

Martin van Rooijen i

KVP

staatssecretaris van Financiën

werd lid Tweede Kamer

andere functie

21-12-1973

08-09-1977

Dries van Agt i

KVP

minister van Justitie

bleef na 3 maanden Tweede Kamerlid

andere functie

06-07-1971

08-09-1977

Ted Hazekamp i

KVP

staatssecreatris van Economische Zaken

bleef na 3 maanden Tweede Kamerlid

andere functie

11-05-1973

08-09-1977

Laurens Jan Brinkhorst i

D66

staatssecretaris Buitenlandse Zaken

bleef na 3 maanden Tweede Kamerlid

andere functie

11-05-1973

08-09-1977

Henk Zeevalking i

D66

staatssecretaris van Justitie

bleef na 3 maanden Tweede Kamerlid

andere functie

06-06-1975

08-09-1977

Ger Klein i

PvdA

staatssecretaris Onderwijs en Wetenschappen

bleef na 3 maanden Tweede Kamerlid

andere functie

11-05-1973

08-09-1977

Marcel van Dam i

PvdA

staatssecretaris Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

bleef na 3 maanden Tweede Kamerlid

andere functie

11-05-1973

08-09-1977

Wim Meijer i

PvdA

staatssecretaris Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk

bleef na 3 maanden Tweede Kamerlid

andere functie

11-05-1973

01-05-1977

Wim Polak i

PvdA

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken

werd burgemeester van Amsterdam

andere functie

11-05-1973

31-12-1976

Henk Vredeling i

PvdA

minister van Defensie

werd lid Europese Commissie

andere functie

11-05-1973

01-09-1975

Antoon Veerman i

ARP

staatssecretaris Onderwijs en Wetenschappen

gezondheidsproblemen

persoonlijk/ziekte

11-05-1973

27-05-1975

Jan Glastra van Loon i

D66

staatssecretaris van Justitie

conflict met minister Van Agt i van Justitie

intern conflict

13-06-1973

01-03-1974

Joep Mommersteeg i

KVP

staatssecretaris van Defensie

gezondheidsproblemen

persoonlijk/ziekte

11-05-1973

01-11-1973

Tiemen Brouwer i

KVP

minister van Landbouw en Visserij

gezondheidsproblemen

persoonlijk/ziekte

11-05-1973

Kabinet Biesheuvel I&II

01-01-1973

Pierre Lardinois i

KVP

minister van Landbouw en Visserij

werd lid Europese Commissie

andere functie

05-04-1967

16-09-1972

Adri van Es i

ARP

staatssecretaris van Defensie

verschil in opvatting met minister De Koster over toekomstige structuur ministerie

intern conflict

14-07-1971

Kabinet-De Jong

07-01-1970

Leo de Block i

KVP

minister van Economische Zaken

vond dat kabinet te weinig deed om inflatie te beteugelen / ondermijnd gezag

persoonlijk/intern conflict

05-04-1967

Kabinet-Cals

01-09-1966

Jan Smallenbroek i

ARP

minister van Binnenlandse Zaken

na betrokkenheid bij nachtelijke aanrijding onder invloed van drank

persoonlijk/opspraak

14-04-1965

Kabinet-De Quay

03-07-1961

Charles van Rooy i

KVP

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vanwege ontevredenheid van regeringspartijen over zwak beleid

impliciete opzegging van vertrouwen

19-05-1959

01-08-1959

Sidney van den Bergh i

VVD

minister van Defensie

vanwege voorgenomen huwelijk met vrouw in scheidingsprocedure

persoonlijk/opspraak

19-05-1959

Kabinet-Drees IV

10-10-1958

Jacob Algera i

ARP

minister van Verkeer en Waterstaat

gezondheidsproblemen

persoonlijk/ziekte

02-09-1952

01-06-1958

Ferdinand Kranenburg i

PvdA

staatssecretaris van Oorlog

vanwege kritiek op aanschaffingsbeleid defensiematerieel (ondeugdelijke helmen)

impliciete opzegging van vertrouwen

01-06-1951

01-01-1958

Sicco Mansholt i

PvdA

minister van Landbouw, Visserij en Voedsel­voorziening

werd lid Europese Commissie

andere functie

25-06-1945

16-03-1957

Anna de Waal i

KVP

staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen

andere taakverdeling / minister Cals i nam taken over

persoonlijk

02-02-1953

Kabinet-Drees III

07-07-1956

Louis Beel i

KVP

minister van Binnenlandse Zaken

werd lid onderzoeks­commissie Greet Hofmansaffaire

andere functie

06-12-1951

01-10-1953

Piet Muntendam i

PvdA

staatssecretaris Sociale Zaken en Volksgezondheid

werd directeur-generaal op ministerie Sociale Zaken en Volksgezondheid

andere functie

01-04-1950

Kabinet-Drees II

01-07-1952

Piet Lieftinck i

PvdA

minister van Financiën

kreeg functie bij de Wereldbank

andere functie

15-03-1951

Kabinet-Drees/Van Schaik

23-10-1956

Wim Fockema Andreae i

VVD

staatssecretaris van Oorlog

functie in het bedrijfsleven

persoonlijk/andere functie

01-05-1949

16-10-1950

Wim Schokking i

CHU

minister van Oorlog & Minister van Marine

geen vertrouwen VVD- en ARP-fracties in beleid

impliciete opzegging vertrouwen

07-08-1948

15-05-1950

René Wijers i

KVP

minister van Justitie

gezondheidsproblemen

persoonlijk/ziekte

07-08-1948

14-02-1949

Maan Sassen i

KVP

minister van Overzeese Gebiedsdelen

vanwege kritiek op Nederlands-Indiëbeleid

intern conflict

07-08-1948

Kabinet-Beel I

01-03-1948

Lambert Neher i

PvdA

minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting

werd gedelegeerde in Opperbestuur Nederlands-Indië

andere functie

03-03-1947

14-01-1948

Gerard Huysmans i

KVP

minister van Economische Zaken

gezondheidsproblemen

persoonlijk/ziekte

03-07-1946

25-11-1947

Jules Schagen van Leeuwen i

partijloos

minister van Marine

vanwege kritiek op Nederlands-Indiëbeleid

intern conflict

07-08-1946

01-07-1947

Eelco van Kleffens i

partijloos

minister voor Buitenlandse Zaken

werd voorzitter Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

andere functie

01-03-1946

15-11-1946

Johan Ringers i

partijloos

minister van Openbare Werken en Wederopbouw

vanwege kritiek op Nederlands-Indiëbeleid

intern conflict

25-06-1945