Mr.Drs. F.H.H. (Frans) Weekers

foto Mr.Drs. F.H.H. (Frans) Weekers
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Limburgse VVD-politicus, die na financieel woordvoerder van de Tweede Kamerfractie te zijn geweest in 2010 staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Rutte I i werd. Hij bleef dat in het kabinet-Rutte II i, maar moest voortijdig aftreden, omdat zijn positie was ondermijnd door ernstige problemen bij de belastingdienst met de verwerking van toeslagen. Een nauwe band met de omstreden Roermondse VVD'er Jos van Rey i had hem eerder al in problemen gebracht. Voor hij in 1998 Kamerlid werd, was hij advocaat en geruime tijd gemeenteraadslid (fractievoorzitter) in Weert. Na zijn aftreden als staatssecretaris waarnemend burgemeester van Heerlen en van Beek. In 2016-2020 was hij bewindvoerder bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en nu is adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie.

VVD
in de periode 1998-2014: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

First names

Frans Hubertus Henricus (Frans)

2.

Personal data

Place and date of birth
Weert, 17 October 1967

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1986

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 23 May 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 2003 until 14 October 2010
 • staatssecretaris van Financiën (belast met onder meer fiscale aangelegenheden, financiën decentrale overheden en kansspelen), from 14 October 2010 until 30 January 2014
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 2012 until 5 November 2012
 • waarnemend burgemeester van Heerlen, from 1 April 2015 until 1 September 2015
 • waarnemend burgemeester van Beek, from 7 September 2015 until 16 February 2016
 • bewindvoerder EBRD (Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) te Londen, from 1 May 2016 until 1 March 2020
 • adjunct-secretaris-generaal Benelux Unie, from 1 March 2020

Responsibilities as minister
 • Was als staatsecretaris in het bijzonder belast met: a. de fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden de Belastingdienst betreffende; b. de aangelegenheden betreffende de financiële verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden; c. de aangelegenheden betreffende de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland en de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij; d. alle aangelegenheden betreffende het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB); e. alle aangelegenheden betreffende Domeinen Roerende Zaken; f. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd.
 • Sinds minister Dijsselbloem in januari 2013 voorzitter van de eurogroep werd, was hij daarin de Nederlandse vertegenwoordiger

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/3)
 • eigenaar Frans Weekers Consultancy, from March 2015
 • lid Raad van Toezicht Maastricht School of Management, from April 2016

Previous (2/12)
 • lid evaluatiecommissie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland, from September 2014 until 2015
 • voorzitter Nationaal Energiebespaar Fonds, from 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
ondervoorzitter algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 11 April 2007 until 14 October 2010

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
 • Was in 2006 woordvoerder van zijn fractie bij het debat over het rapport inzake de brand in het cellencomplex Schiphol-Oost
 • Diende in 2008 samen met zijn fractiegenoot Fred Teeven een initiatiefwetsvoorstel in over versterking van de positie van de burger die zich beroept op noodweer (31.407)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Moest in december 2010 onder druk van de oppositiefracties in de Eerste Kamer toezeggen dat een verhoging van het btw-tarief voor de podiumkunsten pas op 1 juli 2011 in plaats van op 1 januari 2011 zou ingaan. (32.504)

Legislative activities as minister (2/4)
 • Bracht in 2012 samen met minister Blok een wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting tot stand over de fiscale behandeling van de eigen woning. Hiermee wordt onder meer een aanzet gegeven tot beperking van het aantal aflossingsvrije hypotheken. (33.405)
 • Bracht in 2013 de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit (Stb. 567) tot stand. De wet beoogt fraude in het stelsel van toeslagen en in de fiscaliteit te bestrijden door het nemen van nieuwe controlemaatregelen, intensivering van het toezicht, verruiming van het boete- en strafrecht en versterking van de invordering. (33.754)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Kwam in december 2012 in opspraak toen bleek dat tijdens de verkiezingscampagne een grote op zijn herverkiezing gerichte reclamezuil langs de A73 was gefinancierd (3000 euro) door VVD-politicus Jos van Rey. Van Rey was betrokken bij een omkopingsaffaire. De Kamer nam genoegen met de erkenning van Weekers dat hij het aanbod te lichtzinnig had aanvaard en na diens verzekering dat geen sprake was geweest van belangenverstrengeling.
 • De Tweede Kamer verwierp op 15 mei 2013 een tegen hem gerichte motie van wantrouwen vanwege zijn antifraudebeleid. De motie-Omtzigt c.s. kreeg steun van CDA, D66, SP, PVV, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50PLUS.
 • Trad af na een voor hem moeizaam verlopen Tweede Kamerdebat op 29 januari 2014 waarin er veel kritiek was op zijn beleid rond de ernstige problemen bij de Belastingdienst met de uitbetaling van toeslagen.

Private life
Zijn vader was gemeenteraadslid in Weert (1986-1993), zijn grootvader van vaderszijde was daar wethouder (1958-1970)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.