32504 NL - wetsvoorstel
Belastingplan 2011

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 23 september 2010 ingediend door de minister van Financiën, De Jager i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het voor het jaar 2011 wenselijk is fiscale maatregelen te treffen in het kader van inkomensbeleid, constructie- en fraudebestrijding, (innovatief) ondernemerschap alsmede de woningmarkt.

1.

Volledige titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2011)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vier nota's van wijziging, een nota van verbetering en 15 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 18 moties en in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(116 stuks)

2 23 september 2010, koninklijke boodschap, nr. 1     KST325041
Koninklijke boodschap
 
2 23 september 2010, voorstel van wet, nr. 2     KST325042
Voorstel van wet
 
2 23 september 2010, memorie van toelichting, nr. 3     KST325043
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.