Mr.Drs. J.C. (Jan Kees) de Jager

foto Mr.Drs. J.C. (Jan Kees) de Jager
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Uit de ICT-wereld afkomstige CDA-bewindspersoon, die als plaatsgenoot van premier Balkenende i tot diens getrouwen behoorde. Werd, na penningmeester van het CDA te zijn geweest, in 2007 staatssecretaris van fiscale zaken in het kabinet-Balkenende IV i. Toen de PvdA-bewindslieden in 2010 opstapten, werd hij minister van Financiën en hij bleef dat tot november 2012 in het kabinet-Rutte I i. Had veel bemoeienis met de grote problemen in de eurozone en met name de Griekse schuldenkwestie. Stelde zich pragmatisch op. In het voorjaar van 2012 bracht hij, na de val van het kabinet het Lenteakkoord tot stand, zodat ons land aan EU-begrotingsregels voldeed. Van augustus 2014 tot maart 2020 bekleedde hij een topfunctie bij KPN. Zakelijke, nuchtere en populaire minister. Liefhebber van mooie auto's.

CDA
in de periode 2007-2012: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

Personal data

Surnames
Jan Cornelis (Jan Kees)

Place and date of birth
Kapelle (Zld.), 10 February 1969

2.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

3.

Main functions and occupations

 • staatssecretaris van Financiën, from 22 February 2007 until 23 February 2010
 • minister van Financiën, from 23 February 2010 until 5 November 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010 until 14 October 2010
 • benoemd als CFO (financieel directeur) N.V. Koninklijke KPN, from 15 August 2014 until 1 November 2014 (overgangsperiode tot definitief aantreden)
 • CFO (financieel directeur) N.V. Koninklijke KPN, from 1 November 2014 until 1 March 2020
 • mede-oprichter en strategisch adviseur Sana Commerce, from March 2020
 • voorzitter en mede-oprichter Easygenerator, from March 2020

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. De fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden de Belastingdienst betreffende, waaronder de aan de Belastingdienst gelieerde uitvoeringsorganisatie ter uitvoering van inkomensafhankelijke regelingen; b. Het, samen met de minister en met de bewindslieden van Economische Zaken, bijdragen aan het beleid en aan de uitvoering van de vermindering van administratieve lasten voor het bedrijfsleven; c. De aangelegenheden betreffende de financiën van de mede-overheden; d. De aangelegenheden betreffende het muntwezen inclusief De Nederlandse Munt (DNM), de Domeinen, de Nederlandse Inkoopcombinatie (NIC) en de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (SENS). e. Andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem werd toevertrouwd.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • voorzitter bestuurlijke stuurgroep renovatie Binnenhof, from March 2018
 • lid Raad van Commissarissen N.V. KLM, from April 2019

Previous (2/6)
 • 'verkenner' collegevorming gemeente Rotterdam, March 2014
 • voorzitter Economic Board Zuid-Holland, from December 2017 until December 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (3/6)
 • Bracht in oktober 2010 samen met minister Verhagen een brief uit waarin zij aandrongen op strengere naleving van de Europese begrotingsregels en op een grotere rol van de Europese Commissie bij toezicht op het economisch beleid van de lidstaten
 • Diende in 2011 het wetsvoorstel Wet bankenbelasting in. Daarmee wordt een heffing geïntroduceerd voor ongedekte schulden van banken. Hiermee moet de financiële stabiliteit en het vertrouwen in de bancaire sector verder worden versterkt. (33.121)
 • Speelde een belangrijke bemiddelende rol bij het totstandbrengen van een akkoord tussen vijf Tweede Kamerfracties over een pakket aan extra bezuinigingen voor 2013

Legislative activities as minister (3/11)
 • Bracht in 2012 de Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen tot stand. Hierdoor wordt een bevoegdheid tot interventie geïntroduceerd bij financiële ondernemingen die in problemen verkeren. De minister van Financiën krijgt de bevoegdheid om als ultimum remedium bij dreiging van instabiliteit van het financiële stelsel tot onteigening over te gaan. (33.059)
 • Bracht in 2012 de wet tot stand tot Goedkeuring van het op 2 februari 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (33.221)
 • Bracht in 2012 de Wet bankenbelasting tot stand. De wet introduceert een belasting als aanvulling op eerder getroffen maatregelen om het financiële stelsel gezonder te maken en de risico's die banken lopen te beheersen. De bancaire sector betaalt via de belasting een bijdrage aan eventuele maatregelen van de staat om noodlijdende banken te ondersteunen. (33.121)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Lanceerde in september 2011 samen met minister-president Rutte in een artikel in de "Financial Times" een voorstel over een stabiele euro op lange termijn. Ten eerste pleiten zij voor onafhankelijk toezicht op de naleving van de begrotingsregels. Ten tweede moeten landen die regels stelselmatig schenden stapsgewijs te maken krijgen met zwaardere sancties en minder vrijheid in hun begrotingsbeleid. Voor het onafhankelijk toezicht zou er een 'Commissaris voor begrotingsdiscipline' moeten komen, waarvan de bevoegdheden vergelijkbaar moeten zijn met die van de mededingingscommissaris.
 • Op 24 mei 2012 verwierp de Tweede Kamer een motie-Wilders waarin het vertrouwen in hem werd opgezegd. Alleen de fracties van PVV en Partij voor de Dieren steunden de motie.
 • Wees in augustus 2013 een aanbod om voorzitter te worden van MKB Nederland af

Private life
 • Begon na zijn studie met zijn studiegenoot Karel van der Woude op zijn zolderkamer een eigen ICT-bedrijfje
 • Zijn vader was fruitteler

Pseudonyms and nicknames
"J.C." (bijnaam)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Douwe Douwes, "Onafhankelijke geest met zuinige inborst. Dinsdagprofiel Jan Kees de Jager", De Volkskrant, 18 november 2008
 • Danielle Pinedo en Freek Staps, "Ik was niet gelukkig geworden als partijleider", NRC Weekend, 3 en 4 november 2012
 • Leon Willems, "Afscheid van een interim-manager in de politiek", Het Financieele Dagblad, 6 november 2012
 

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.