Prinsjesdag 2012: van koffertje tot app

Source: J.C. (Jan Kees) de Jager i, published on Friday, September 14 2012.

Rijksoverheid.nl omarmt moderne standaarden en technieken.

Uw webbrowser (Microsoft IE6) ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser.

U bevindt zich hier: Home

>
Regering
>
Het kabinet
>
Bewindspersonen
>
Jan Kees de Jager
>
Weblog
>
Prinsjesdag 2012: van koffertje tot app

1.

Prinsjesdag 2012: van koffertje tot app

Vandaag is het Prinsjesdag. Dat is in Nederland, en zeker voor mij als minister van Financiën een bijzondere dag. In jacquet - zo’n zwart pak met lange jas en grijs gestreepte broek - naar de Koningin die de Troonrede voordraagt, met de begroting in het bekende koffertje naar de Tweede Kamer en in de middag veel gesprekken met journalisten.

Het is ook de dag waarop iedereen hoort met welke financiële maatregen hij volgend jaar te maken krijgt. Een flink deel daarvan is al langer bekend, omdat veel maatregelen voortvloeien uit het Begrotingsakkoord dat vijf partijen in de Kamer afgelopen voorjaar met het kabinet sloten.

Prinsjesdag is ook een dag waarop Nederland stilstaat bij de vraag hoe we er op het gebied van welvaart en overheidsfinanciën voorstaan. Uit internationale vergelijkingen blijkt dat we het beter hebben dan de meeste mensen in de wereld. In een lijst van de Verenigde Naties, waarin landen gerangschikt worden op gezondheid, onderwijsniveau en inkomen, staat Nederland mondiaal in de top 3. En ook op meer economisch getinte lijstjes doen we het goed. Zo maakte het ‘World Economic Forum’ onlangs bekend dat Nederland gestegen is van de 7e naar de 5e plaats op de ranglijst van meest concurrerende economieën

Maar als je met mensen praat, dan merk je dat velen zich zorgen maken. Over hun baan, over de haperende woningmarkt of over de omzet van hun bedrijf. Nederland zal de komende jaren dan ook een flinke slag moeten leveren om de welvaart te behouden en de rust te laten wederkeren.

De Nederlandse overheid geeft nog steeds méér geld uit dan dat er aan belastingen en premies binnenkomt; we hebben dus een tekort. Dat tekort hebben we de afgelopen jaren al een stuk teruggedrongen, maar het gaat nog steeds over forse bedragen. In 2013 bedraagt het tekort ongeveer 17 miljard euro. Per dag geven we dus ruim 45 miljoen euro meer uit dan er binnenkomt. Dat geld moeten we lenen en over het geleende bedrag betalen we rente. Nederland betaalt nu ongeveer 10 miljard euro per jaar aan rente. Dat is meer dan we uitgeven aan het basisonderwijs.

Het op orde brengen van de overheidsfinanciën begint bij het terugdringen van het begrotingstekort. Dat doen we dan ook; onder meer aan de hand van een aantal hervormingen. Zo moderniseren we de arbeidsmarkt, verhogen we de pensioenleeftijd en hervormen we de woningmarkt. Ook bezuinigen we verder op de overheid. Het zijn stuk voor stuk maatregelen die ertoe bijdragen dat sociale voorzieningen ook in de toekomst betaalbaar blijven. Voorzieningen die ervoor zorgen dat we in Nederland delen in onze welvaart. En daar wordt iedereen uiteindelijk beter van.

In Europa hebben we afgesproken dat alle lidstaten de komende jaren hun begroting op orde brengen. Met begrotingsevenwicht als resultaat. Voor Nederland mag het tekort in 2013 niet groter zijn dan drie procent van het bedrag dat we met z’n allen in een jaar verdienen, het bruto binnenlands product. Met de huidige begroting komen we uit op een tekort van 2,7 %; en daarmee voldoen we dus ruim aan de Europese afspraken. Vaak praten mensen over die norm van drie procent alsof we er voor het plezier van ‘Brussel’ aan moeten voldoen. Maar het is puur in ons eigen belang om het tekort beperkt te houden. De verwachting is dat de economie de komende jaren weer gaat groeien. Maar je kunt nieuwe tegenslagen door de aanhoudende onzekerheden in de internationale economie en het mondiale financiële stelsel niet uitsluiten. Het is daarom belangrijk dat Nederland inzet op gezonde overheidsfinanciën. Dat is een cruciale randvoorwaarde voor een schokbestendige en veerkrachtige economie.

De Prinsjesdag zoals we die nu kennen bestaat al bijna 200 jaar. En toch is het bij de tijd. Dit jaar kan iedereen gratis een app downloaden waarop je zowel de route van de Gouden Koets als alle stukken van de begroting kunt bekijken. Daardoor besparen we dit jaar tienduizend kilo drukwerk en dat scheelt ook in de kosten. Alle kleine beetjes helpen.