Mr.Drs. F.H.H. (Frans) Weekers

foto Mr.Drs. F.H.H. (Frans) Weekers
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Limburgse VVD-politicus, die na financieel woordvoerder van de Tweede Kamerfractie te zijn geweest in 2010 staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Rutte I i werd. Hij bleef dat in het kabinet-Rutte II i, maar moest voortijdig aftreden, omdat zijn positie was ondermijnd door ernstige problemen bij de belastingdienst met de verwerking van toeslagen. Een nauwe band met de omstreden Roermondse VVD'er Jos van Rey i had hem eerder al in problemen gebracht. Voor hij in 1998 Kamerlid werd, was hij advocaat en geruime tijd gemeenteraadslid (fractievoorzitter) in Weert. Na zijn aftreden als staatssecretaris waarnemend burgemeester van Heerlen en van Beek. In 2016-2020 was hij bewindvoerder bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Tegenwoordig is de heer Weekers secretaris-generaal van de Benelux Unie.

VVD
in de periode 1998-2014: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Frans Hubertus Henricus (Frans)

Place and date of birth
Weert, 17 October 1967

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1986

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 23 May 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 2003 until 14 October 2010
 • lid gemeenteraad van Weert, from 16 June 2008 until 14 October 2010
 • staatssecretaris van Financiën (belast met onder meer fiscale aangelegenheden, financiën decentrale overheden en kansspelen), from 14 October 2010 until 30 January 2014
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 2012 until 5 November 2012
 • waarnemend burgemeester van Heerlen, from 1 April 2015 until 1 September 2015
 • waarnemend burgemeester van Beek, from 7 September 2015 until 16 February 2016
 • bewindvoerder EBRD (Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) te Londen, from 1 May 2016 until 1 March 2020
 • adjunct-secretaris-generaal Benelux Unie, from 1 March 2020 until 1 January 2023
 • secretaris-generaal Benelux Unie, from 1 March 2023

Responsibilities as minister
 • Was als staatsecretaris in het bijzonder belast met: a. de fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden de Belastingdienst betreffende; b. de aangelegenheden betreffende de financiële verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden; c. de aangelegenheden betreffende de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland en de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij; d. alle aangelegenheden betreffende het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB); e. alle aangelegenheden betreffende Domeinen Roerende Zaken; f. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd.
 • Sinds minister Dijsselbloem in januari 2013 voorzitter van de eurogroep werd, was hij daarin de Nederlandse vertegenwoordiger

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/3)
 • eigenaar Frans Weekers Consultancy, from March 2015
 • lid Raad van Toezicht Maastricht School of Management, from April 2016

Previous (2/8)
 • lid evaluatiecommissie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland, from September 2014 until 2015
 • voorzitter Nationaal Energiebespaar Fonds, from 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/5)
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (voorzitter commissie justitie, openbare orde)
 • voorzitter Nederlandse delegatie in de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Diende in 2006 samen met Sybrand van Haersma Buma (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in over invoering van hoofdelijke aansprakelijkheid bij de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Dit voorstel werd in 2010 ingetrokken. (30.841)
 • Was in 2006 woordvoerder van zijn fractie bij het debat over het rapport inzake de brand in het cellencomplex Schiphol-Oost
 • Diende in 2008 samen met zijn fractiegenoot Fred Teeven een initiatiefwetsvoorstel in over versterking van de positie van de burger die zich beroept op noodweer (31.407)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/4)
 • Bracht in 2011 een Fiscale Agenda uit. Uitgangspunten zijn onder meer: verschuiving van directe naar indirecte belastingen, het tarief van de vennootschapsbelasting gaat naar 24 procent en digitale communicatie wordt uitgebreid; geconstateerde belasting- en toeslagenfraude zal stevig worden aangepakt. In de brief wordt het begrip 'systeemfraude' geïntroduceerd: fraude met voorlopige teruggaven of toeslagen. Daarvoor komt er een 'anti-fraude box', een groep experts om fraude aan te pakken. (32.740)
 • Stelde per 1 mei 2013 een fraudecoördinator aan bij de Belastingdienst, die onder meer antifraudemaatregelen moest ontwikkelen voor toeslagen en fiscaliteit en een CAF (Combinatieteam Aanpak Facilitators) moest vormen (antwoord Kamervragen Omtzigt 2 jan. 2014)
 • Meldde op 4 mei 2013 in een brief aan de Tweede Kamer dat BelastingToeslagen werkte aan een (nieuw) risicoselectiemodel waarmee aanvragen met een mogelijk verhoogd risico konden worden geselecteerd (17.050)

Legislative activities as minister (3/4)
 • Bracht in 2012 samen met minister Blok de Wet verhuurderheffing tot stand. De wet introduceerde een nieuwe heffing van verhuurders over de waarde van hun voor verhuur bestemde huurwoningen in de gereguleerde sector. Dit moest 'scheefwonen' (het wonen van mensen met een hoog inkomen in de sociale huursector) tegengaan. De wet werd in 2023 ingetrokken. (33.407)
 • Bracht in 2012 samen met minister Blok een wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting tot stand over de fiscale behandeling van de eigen woning. Hiermee wordt onder meer een aanzet gegeven tot beperking van het aantal aflossingsvrije hypotheken. (33.405)
 • Bracht in 2013 de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit (Stb. 567) tot stand. De wet beoogt fraude in het stelsel van toeslagen en in de fiscaliteit te bestrijden door het nemen van nieuwe controlemaatregelen, intensivering van het toezicht, verruiming van het boete- en strafrecht en versterking van de invordering. (33.754)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Kwam in december 2012 in opspraak toen bleek dat tijdens de verkiezingscampagne een grote op zijn herverkiezing gerichte reclamezuil langs de A73 was gefinancierd (3000 euro) door VVD-politicus Jos van Rey. Van Rey was betrokken bij een omkopingsaffaire. De Kamer nam genoegen met de erkenning van Weekers dat hij het aanbod te lichtzinnig had aanvaard en na diens verzekering dat geen sprake was geweest van belangenverstrengeling.
 • De Tweede Kamer verwierp op 15 mei 2013 een tegen hem gerichte motie van wantrouwen vanwege zijn antifraudebeleid. De motie-Omtzigt c.s. kreeg steun van CDA, D66, SP, PVV, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50PLUS.
 • Trad af na een voor hem moeizaam verlopen Tweede Kamerdebat op 29 januari 2014 waarin er veel kritiek was op zijn beleid rond de ernstige problemen bij de Belastingdienst met de uitbetaling van toeslagen.

Private life
 • Zijn vader was gemeenteraadslid in Weert (1986-1993), zijn grootvader van vaderszijde was daar wethouder (1958-1970)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.