33754 NL - wetsvoorstel
Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 24 september 2013 ingediend door de staatssecretaris van Financiën, Weekers i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is fraude in het stelsel van toeslagen en in de fiscaliteit te bestrijden door maatregelen te nemen om het toezicht te intensiveren, het boete- en strafrecht te verruimen en de invordering te versterken.

1.

Volledige titel

Wijziging van enkele wetten met het oog op de bestrijding van fraude in de toeslagen en fiscaliteit (Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging en vier amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Eerste Kamer vijf moties ingediend.

4.

Documenten

(38 stuks)

2 24 september 2013, koninklijke boodschap, nr. 1     KST337541
Koninklijke boodschap
 
2 24 september 2013, voorstel van wet, nr. 2     KST337542
Voorstel van wet
 
2 24 september 2013, memorie van toelichting, nr. 3     KST337543
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.