Ir. G.J.M. (Gerrit) Braks

foto Ir. G.J.M. (Gerrit) Braks
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Vooraanstaand CDA-politicus uit een Brabants boerengezin. Werkte in Brussel als landbouwraad en werd toen hij nog maar drie jaar Tweede Kamerlid was al minister van Landbouw in het eerste kabinet-Van Agt i. Keerde vervolgens na een jaar onderbreking in 1982 op die post terug. Kreeg als minister te maken met zaken als de mestproblematiek, problemen rond het dierenwelzijn en de visfraude i. Omdat coalitiegenoot PvdA vond dat hij tegen dat laatste te weinig had gedaan en het vertrouwen in hem opzegde, trad hij in 1990 af. Werd daarna voorzitter van de KRO, senator en voorzitter van de CDA-Eerste Kamerfractie. Sloot zijn politieke loopbaan af als voorzitter van de Eerste Kamer, een ambt dat hij met de hem kenmerkende gemoedelijkheid vervulde. Was in 2007-2008 waarnemend burgemeester van Eindhoven

CDA
in de periode 1977-2003: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, voorzitter Eerste Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Gerardus Johannes Maria (Gerrit)

Place and date of birth
Odiliapeel (gem. Uden), 23 May 1933

Place and date of death
's-Hertogenbosch, 12 July 2017

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 1975 until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • landbouwraad, Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de EG (Europese Gemeenschappen) te Brussel, from 1 July 1969 until 8 June 1977
 • hoofdingenieur voor bijzondere opdrachten, from 20 September 1976 until 8 June 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1977 until 6 March 1980
 • minister van Landbouw en Visserij, from 5 March 1980 until 11 September 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 1981 until 9 September 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 September 1981 until 4 November 1982
 • minister van Landbouw en Visserij, from 4 November 1982 until 7 November 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 1986 until 14 July 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 September 1989 until 7 November 1989
 • minister van Onderwijs en Wetenschappen, from 15 September 1989 until 7 November 1989 (nadat minister Deetman was afgetreden vanwege zijn benoeming tot Tweede Kamervoorzitter)
 • minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, from 7 November 1989 until 18 September 1990
 • voorzitter KRO (Katholieke Radio-Omroep), from 11 March 1991 until 1 April 1996 (begon zijn werkzaamheden al op 1 januari 1991)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 1991 until 10 June 2003
 • fractievoorzitter CDA Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1999 until 2 October 2001
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 2 October 2001 until 10 June 2003
 • waarnemend burgemeester van Eindhoven, from 1 September 2007 until 7 April 2008

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • bemiddelaar conflict over Waterplan Westland, from December 2008
 • adviseur Wijn Bouw, Baarn, from 2011

Derived functions (2/7)
 • voorzitter College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 2 October 2001 until 10 June 2003
 • voorzitter Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 2 October 2001 until 10 June 2003

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was in de periode 1977-1980 woordvoerder landbouw en Europese zaken van de CDA-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met ontwikkelingssamenwerking. In de periode 1981-1982 hield hij zich bezig met buitenlandse zaken (internationale economische betrekkingen).
 • Was woordvoerder landbouw en buitenlandse zaken van de CDA-Eerste Kamerfractie. Hield zich aanvankelijk ook met hoger onderwijs bezig.

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/9)
 • Nam in 1986 na de ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl maatregelen om radioactieve besmetting in de landbouw te voorkomen, zoals een verbod om vee buiten te laten en het uit de handel laten nemen van bepaalde bladgroenten (20.330)
 • Verdedigde in 1989 als minister van Onderwijs en Wetenschappen samen met staatssecretaris Dees een wetsvoorstel inzake aanpassing van de regelgeving voor academische ziekenhuizen. Het wetsvoorstel was in 1988 ingediend door minister Deetman en staatssecretaris Dees en werd in 1990 door minister Ritzen en staatssecretaris Simons in het Staatsblad gebracht. (20.889)
 • Bracht in 1989 samen met minister Nijpels het Bestrijdingsplan Verzuring uit (18.225, nr. 31)

Legislative activities as minister (3/5)
 • Bracht in 1986 samen met minister Nijpels de Meststoffenwet (Stb. 598) tot stand, waardoor boeren onder meer verplicht worden een mestboekhouding bij te houden, de particuliere mestbanken een wettelijk kader krijgen en de overheid instrumenten krijgt om het mestoverschot terug te dringen. Het in 1984 ingediende wetsvoorstel werd in de Tweede Kamer medeverdedigd door minister Winsemius. (18.271)
 • Bracht in 1985 de Machtigingswet Stichting Centraal fonds draf- en rensport (Stb. 330) tot stand. Door de oprichting van een centraal fonds komt er een beleidsbepalend orgaan, dat onder meer is belast met het bepalen van de bestemming van de uit de totalisator vrijgekomen gelden. (18.327)
 • Bracht in 1990 de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunst 1990 (Stb. 214) tot stand. Naast regelingen voor dierverloskundigen en kastreurs wordt een regeling voor de tuchtrechtspraak ingevoerd. Het wetsvoorstel was in 1982 ingediend door minister De Koning en daarna door staatssecretaris Ploeg tijdens de schriftelijke voorbereiding in de Tweede Kamer verdedigd. (17.646)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/7)
 • Was in 1993 kandidaat voor de functie van secretaris-generaal van de FAO (Food and Agrigation Organisation), maar kreeg onvoldoende steun
 • Werd op 2 oktober 2001 met 63 van de 69 stemmen gekozen tot Eerste Kamervoorzitter
 • Speelde in 2001 een belangrijke rol als adviserend lid van het CDA-bestuur bij de aanwijzing van Balkenende als nieuwe lijsttrekker. Als Brabander gaf hij de voorkeur aan Balkenende boven zijn provinciegenoot Van Geel.

Campaign trail
 • In 1986 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 6 op de CDA-kandidatenlijst
 • In 1989 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 4 op de CDA-kandidatenlijst

Non-acceptance of political functions
 • lid Tweede Kamer, November 1990

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Elsevier, 27 juni 1987
 • KRO Communicatie & Marketing (samenst.), "Gerrit Braks: Geloven in wat je doet" (Hilversum, 1996) (Uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van G.J.M. Braks als KRO-voorzitter)
 • O. van der Kroon, "Ministerie in crisis: Over visfraude, milieubehoud en boerenbelang" (Amsterdam, 1994)
 • H. Siemes, "Gerrit Braks, carrière met een diploma handmelken" (2008)
 • J. van Merriënboer, "En dan denk ik aan Brabant... Gerrit Braks (1933-2017)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017, 155

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.