Dr. W.F. (Willem) van Eekelen

foto Dr. W.F. (Willem) van Eekelen
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

VVD-politicus met grote internationale belangstelling. Begon zijn loopbaan als diplomaat en werd daarna topambtenaar op Buitenlandse Zaken. Kort na zijn verkiezing tot Tweede Kamerlid al staatssecretaris van Defensie in het kabinet-Van Agt I i. In het kabinet-Lubbers I i staatssecretaris van Europese Zaken. Trad in 1988 af als minister van Defensie in het kabinet-Lubbers II i vanwege zijn eerdere verantwoordelijkheid in de paspoortaffaire i. Werd vervolgens secretaris-generaal van de West-Europese Unie en Eerste Kamerlid. Hoffelijke diplomaat, die vurig verdediger was van zowel de Atlantische als de Europese samenwerking.

VVD
in de periode 1977-2003: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, staatssecretaris, minister

1.

First names

Willem Frederik (Wim)

2.

Personal data

Place and date of birth
Utrecht, 5 February 1931

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Main functions and occupations

 • directeur Atlantische Samenwerking en Veiligheidszaken, ministerie van Buitenlandse Zaken, from 1974 until 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1977 until 19 January 1978
 • staatssecretaris van Defensie (belast met juridische zaken en materieelbeleid), from 20 January 1978 until 11 September 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 August 1981 until 5 November 1982
 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met Europese samenwerking), from 5 November 1982 until 14 July 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 1986 until 14 July 1986
 • minister van Defensie, from 14 July 1986 until 6 September 1988
 • secretaris-generaal WEU (West Europese Unie), from 15 May 1989 until 15 November 1994
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 13 June 1995 until 10 June 2003

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris van Defensie belast met 1. herziening en andere aangelegenheden betreffende het militair strafrecht, het militair strafprocesrecht en het militair tuchtrecht; 2. zaken op het terrein van de coördinatie ruimtelijke ordening, de infrastructuur en de Hinderwet; 3. aanschaffing van materieel, voor zover bepaalde aspecten niet door de minister zelf worden behandeld, en het beheer en de verzorging van materieel; 4. research en ontwikkeling; 5. zaken betreffende militaire werkplaatsen en bedrijven, de N.V. Hembrug en N.V. Eurometaal; 6. het Rijksloodwezen en de Hydrografie; 6. de Topografische Dienst.
 • Was als staatssecretaris van Buitenlandse Zaken belast met 1. aangelegenheden betreffende de samenwerking in en de integratie van Europa; 2. bilaterale en multilaterale (inclusief wereldwijde) aangelegenheden op economisch en sociaal terrein, op cultureel, wetenschappelijk en technologisch terrein; 3. verkeersaangelegenheden; 4. aangelegenheden betreffende het milieu.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/24)
 • voorzitter Eurodefence Nederland
 • voorzitter Board of Trustees, Indonesia Nederland Society

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/4)
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 2 October 2001 until 10 June 2003
 • lid Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 2 October 2001 until 10 June 2003

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder buitenlandse zaken (Oost-West-verhoudingen, NAVO, vrede en veiligheid, Europese samenwerking) van de VVD-Tweede Kamerfractie
 • Hield zich in de Eerste Kamer vooral bezig met buitenlandse zaken en Europese samenwerking

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/7)
 • Sloot op 6 juni 1986 een contract met de Schiedamse firma KEP (Kenmerk & Personificaties bv), een oorspronkelijk consortium van Kodak, de drukkerij Elba en Philips, voor de vervaardiging van een nieuw fraudebestendig paspoort.
 • Verdedigde in 1987 samen met minister Van den Broek het besluit om twee mijnenjagers naar de Perzische Golf te zenden, nadat een Amerikaans fregat door raketten was getroffen. In internationaal verband werd afgesproken de scheepvaartroutes te beveiligen en in het kader van de WEU droeg Nederland daaraan bij. (20.075)

Legislative activities as minister (2/5)
 • Bracht in 1985 de wet tot stand over Goedkeuring van het op 12 juni 1985 te Madrid en Lissabon tot stand gekomen Verdrag betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de EEG en Euratom. Beide landen werden op 1 januari 1986 lid. (19.122)
 • Bracht in 1988 samen met minister Van den Broek een wet (Stb. 143) tot stand over goedkeuring van drie overeenkomsten verband houdende met het tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie gesloten verdrag inzake de eliminatie van hun middellange en kortere afstandswapens. Er wordt afgezien van plaatsing van kruisvluchtwapens in Woensdrecht. Nederland staat Sovjet-inspecties toe op de vliegbasis. (20.414)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Was als staatssecretaris defensiematerieel één van de hoofdrolspelers in de zgn. Walrusaffaire. Bij de aanschaf van onderzeeboten van de Walrusklasse tussen 1979 en 1985 was sprake geweest van een ongekende kostenoverschrijding van ruim 65 procent. Hierover verscheen in september 1985 een rapport van de Algemene Rekenkamer. Contracten voor de aanschaf waren in 1978 en 1979 getekend onder verantwoordelijkheid van Van Eekelen en minister Scholten. In november 1986 oordeelde de Tweede Kamer dat er geen specifieke verantwoordelijkheid was voor één bewindspersoon. Wel meenden sommigen fracties dat Van Eekelen er in juli 1986 beter aan had gedaan niet terug te keren op een kabinetspost. (19.221)
 • Trad op 6 september 1988 af nadat de parlementaire-enquetecommissie paspoort in haar rapport ernstige kritiek uitte op het door hem als staatssecretaris van Buitenlandse Zaken bij de ontwikkeling van een nieuw paspoort gevoerde beleid. Legde hierover een verklaring af in de Tweede Kamer.
 • Was in 2003 het voornaamste 'slachtoffer' van voorkeursacties van VVD-fracties in diverse Provinciale Staten. Stond zevende op de kandidatenlijst, maar werd desondanks niet gekozen.

Private life
 • Promoveerde bij prof. C.L. Patijn
 • Zijn echtgenote werkte als vrijwilligster in een kliniek in New Delhi

Anecdotes and citations
 • Was er in 1977 ontstemd over dat niet hij - hoewel hij zijn diplomatieke carrière had ingeruild voor het Kamerlidmaatschap - maar de tamelijk onbekende diplomaat Van der Klaauw tot minister van Buitenlandse Zaken werd benoemd.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.