Drs. C.P. (Ella) Vogelaar

foto Drs. C.P. (Ella) Vogelaar
bron: VROM, ministerie (RVD/foto Eric Maas)
Source: Parlement.com.

Vakbondsvrouw die in het kabinet-Balkenende IV i als minister de projectportefeuille Wonen, Wijken en Integratie had. Begon haar loopbaan in het vormingswerk en werd daarna bestuurder van de onderwijsvakbond. Was drie jaar vicevoorzitter van de FNV en stapte toen over naar overheid en bedrijfsleven. Maakte zich als minister vooral sterk voor een geïntegreerde aanpak van problemen in (stedelijke) wijken. Toonde daarbij ook een grote persoonlijke betrokkenheid. Onzekerheid over de financiering van de wijkaanpak verstoorde haar relatie met PvdA-leider Bos i. Ongelukkige mediaoptredens ondermijnden daarnaast haar gezag. Op 14 november 2008 trad zij af, nadat de partijleiding het vertrouwen in haar had opzegd.

PvdA
in de periode 2007-2008: minister

1.

First names

Catharina Pieternella (Ella)

2.

Personal data

Place and date of birth
Steenbergen (N.Br.), 23 December 1949

Place and date of death
Utrecht, 7 October 2019

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • CPN (Communistische Partij Nederland) (in haar studententijd)
 • PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

 • voorzitter branchevereniging voor reïntegratiebedrijven BoaBorea (aanvankelijk Borea), from September 2000 until February 2007
 • minister zonder portefeuille, minister voor Wonen, Wijken en Integratie, from 22 February 2007 until 14 November 2008
 • zelfstandig adviseur/interimmanager op het gebied van wonen, arbeidsmarktbeleid, sociale zekerheid, zorg, inburgering en onderwijs, from 2010

Responsibilities as minister
 • Programmaminister voor integratie en inburgering (inclusief 'ceremonie') en belast met coördinatie integratie minderheden, antidiscriminatie, Grotestedenbeleid, wonen, huisvesting, huurbeleid/huurtoeslag, buurtbudgetten, bestrijden van lokale overlast en bevorderen buurtgerichte veiligheid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid visitatiecommissie voormalige rijksmusea
 • voorzitter stichting Andere Handen, from 17 January 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister (2/7)
 • Bracht in 2008 samen met de ministers Hirsch Ballin, Ter Horst en Rouvoet het Actieplan Overlast en Verloedering uit. Hierin staan maatregelen om knelpunten bij de aanpak van overlast weg te nemen. Het beleid richt zich op aanpak van overlast door jongeren, uitgaansoverlast, overlast in de woon- en leefomgeving en verloedering van de fysieke woon- en leefomgeving. Gemeenten krijgen op die punten nieuwe (wettelijke) instrumenten en de samenwerking en regievoering worden versterkt. Ook de mogelijkheden voor burgers om onderling respect in een buurt te verbeteren, worden uitgebreid. (28.684)
 • Verdedigde in 2008 in de Tweede Kamer met succes een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet inburgering, waardoor gemeenten mogelijkheid krijgen alle inburgeringsplichtigen een inburgeringsvoorziening aan te bieden. Het wetsvoorstel werd door minister Van der Laan in het Staatsblad gebracht. (31.318)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/8)
 • Kondigde op 13 november 2008 na overleg met partijleider Bos, fractievoorzitter Hamer en partijvoorzitter Ploumen haar aftreden aan, nadat het vertrouwen in haar was opgezegd. De partijtop vond dat op zij op de beleidsterreinen waarvoor zij verantwoordelijk was onvoldoende resultaten had bereikt en dat zij ook onvoldoende gezag had om dat in de komende periode wel te bereiken.
 • Bij haar gedwongen vertrek speelde de (negatieve) beeldvorming rond haar persoon een belangrijke rol. Vooral dagblad 'De Telegraaf' en de website 'Geen Stijl' voerden een campagne tegen haar en haar integratiebeleid. Tijdens een uitzending van het programma 'Pauw & Witteman' werd zij overdonderd door felle kritiek van de schrijfster Heleen van Roijen en uitgever Jort Kelder. De affaires rond de s.s. Rotterdam en de invoering van een registratiesysteem voor Antilliaanse probleemjongeren bekoelden in 2008 de relatie met de Tweede Kamer, en meer in het bijzonder met haar geestverwanten in die Kamer
 • Kreeg in de grootstedelijke wijken waarvoor zij zich als minister inzette veel waardering voor haar grote betrokkenheid met de problemen

Private life
 • In de periode dat zij voorzitter van onderwijsbond ABOP was, was Jacques Tichelaar daarvan secretaris
 • Haar vader had een veeteeltbedrijf in Anna Jacobapolder (Sint Philipsland). Haar moeder was actief in de Christelijke Boeren- en Tuindersbond.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.