31318 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Wet inburgering (inburgeringsvoorzieningen voor alle inburgeringsplichtigen gericht op het inburgeringsexamen of het staatsexamen Nederlands als tweede taal)

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 24 december 2007 ingediend door de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Vogelaar i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is gemeenten de mogelijkheid te bieden iedere inburgeringsplichtige een inburgeringsvoorziening gericht op het inburgeringsexamen of het staatsexamen Nederlands als tweede taal aan te bieden.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet inburgering (inburgeringsvoorzieningen voor alle inburgeringsplichtigen gericht op het inburgeringsexamen of het staatsexamen Nederlands als tweede taal)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging en een amendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(26 stuks)

2 24 december 2007, koninklijke boodschap, nr. 1     KST114304
Koninklijke boodschap
publicatie: 11 januari 2008
 
2 24 december 2007, voorstel van wet, nr. 2     KST114305
Voorstel van wet
publicatie: 11 januari 2008
 
2 24 december 2007, memorie van toelichting, nr. 3     KST114306
Memorie van toelichting
publicatie: 11 januari 2008
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.