Dr. E.J. (Eduard) Bomhoff

foto Dr. E.J. (Eduard) Bomhoff
bron: RVD
Source: Parlement.com.

Econoom die namens de LPF in het eerste kabinet-Balkenende i minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en viceminister-president was. Kwam uit een 'rood' Leids gezin en was een kritisch columnist. Zette zich als hoogleraar in voor instelling van een economisch onderzoeksinstituut (Nyfer) dat de concurrentie moest aangaan met het Centraal Planbureau. Erudiet, maar ook overtuigd van eigen gelijk, wat soms aanleiding was tot irritatie bij anderen. Toen zijn collega-minister Heinsbroek i met steun van fractievoorzitter Wijnschenk i zijn positie als LPF-vicepremier leek aan te willen tasten, leidde dit tot spanningen en conflicten in de LPF. Dit had uiteindelijk beider vertrek tot gevolg. CDA en VVD bewerkstelligden daarna de val van het kabinet. Keerde daarna terug naar de wetenschap.

LPF
in de periode 2002: minister, viceminister-president

1.

First names

Eduard Jan (Eduard)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 30 September 1944

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • PvdA (Partij van de Arbeid) (was 30 jaar PvdA-lid, tot eind mei 2002)
 • LPF (Lijst Pim Fortuyn), from May 2002 until August 2003

4.

Main functions and occupations

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en viceminister-president, from 22 July 2002 until 16 October 2002
 • hoofd Business School, Monash University te Kuala Lumpur (Maleisië), from February 2004 until 2005
 • hoogleraar economie van Azië, Universiteit van Nottingham te Kuala Lumpur (Maleisië), from February 2005 until 2010
 • hoogleraar economie (Sunway Campus), Monash University te Kuala Lumpur (Maleisië), from July 2010

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

Previous (2/11)
 • voorzitter IVP-Instituut voor Pensioeneducatie, from October 2012
 • columnist Elsevier Weekblad

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Centrale doelstelling van zijn beleid was een einde maken aan de diffuse verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de gezondheidszorg. Ziekenfondsen en verzekeraars moesten een zwaardere verantwoordelijkheid krijgen in een nieuw kostenstelsel. De overheid moest vooral toezien op kwaliteit en prestaties. Er zou gestreefd worden naar decentralisatie, deregulering, maatschappelijk ondernemerschap en marktwerking.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2002 samen met minister Donner een wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in het Staatsblad (Stb. 519) inzake de voorlopige maatregel. Ter bescherming van de volksgezondheid kan, voorafgaande aan en tijdens de strafvervolging, aan een verdachte van een overtreding een bevel worden gegeven bepaalde medische handelingen niet meer uit te voeren. Het wetsvoorstel was in 2001 ingediend en in 2002 in de Tweede Kamer verdedigd door de ministers Borst en Korthals. (27.669)

8.

Miscellaneous

algemeen (3/10)
 • Wekte de irritatie van zijn collega Heinsbroek op door in het bewindsliedenoverleg van de LPF andere bewindslieden die naar zijn mening te lang spraken met een bureaubelletje tot afronden te manen
 • Toen zijn collega Heinsbroek bleek een zekere populariteit te genieten bij een deel van de achterban, ondernam fractievoorzitter Wijnschenk pogingen om hem naar voren te schuiven als nieuwe politieke leider. Omdat de partij daar niet in mee leek te gaan, dreigden zij met oprichting van een nieuwe partij. Dit, alsmede Heinsbroeks publieke optreden en sommige beleidsmatige uitlatingen, verstoorden de samenwerking met vicepremier Bomhoff.
 • Trad af, nadat de LPF-fractie in de Tweede Kamer het aanblijven van hem en minister Heinsbroek op 16 oktober 2002 niet bleek te steunen. De avond ervoor had minister-president Balkenende, op instigatie van LPF-minister De Boer, hem en Heinsbroek voor de keuze gesteld: aftreden of de val van het kabinet veroorzaken. Als reden werd de moeizame verhouding tussen beide ministers opgegeven. Ondanks het aftreden van Bomhoff en Heinsbroek beëindigden de fractievoorzitters van CDA en VVD (Verhagen en Zalm) diezelfde dag de samenwerking met de LPF en viel het kabinet alsnog. Als reden gaven zij de instabiliteit van die partij op.

Private life (3/7)
 • Had bij hem thuis, ook tijdens zijn ministerschap, geen televisie
 • Zijn vader was priester en later hoogleraar literatuurwetenschappen in Leiden
 • Zijn moeder was medewerkster van prof.dr. W. Banning, medeoprichter van de PvdA

Anecdotes and citations
 • Noemde het vergulde lepeltje waarmee hij in de ministerraad zijn koffie roerde, één van de weinige 'hoogtepunten' van zijn ministerschap
 • In een enige tijd na zijn aftreden gegeven interview noemde hij zijn voormalige collega Heinsbroek een lawaaipapagaai

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.