27669 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (voorlopige maatregel)

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 10 april 2001 ingediend door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Borst-Eilers i, en de minister van Justitie, Korthals i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het ter bescherming van de volksgezondheid wenselijk is tijdig maatregelen te kunnen treffen tegen personen die ervan worden verdacht bij het verrichten van handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg schade of een aanmerkelijke kans op schade aan de gezondheid van een ander te veroorzaken en dat met het oog daarop de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg wijziging behoeft.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (voorlopige maatregel)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties ingediend.

4.

Documenten

2 10 april 2001, memorie van toelichting, nr. 3     KST52550
Memorie van toelichting
publicatie: 18 april 2001
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.