Prof.Dr. J.C. (Co) Verdaas

foto Prof.Dr. J.C. (Co) Verdaas
bron: De Beeldredaktie
Source: Parlement.com.

Planoloog die tien jaar bestuurlijk actief was, waarvan bijna vier jaar als PvdA-Tweede Kamerlid. Hij was onderzoeker, directeur van een avondopleiding bedrijfskunde van de KU Nijmegen, adviseur van diverse gemeenten en manager woondiensten van een woningcorporatie. In de Kamer woordvoerder op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuivesting en verkeer, waarna hij in 2007 gedeputeerde van Gelderland werd. Aan zijn staatssecretariaat van Economische Zaken in het kabinet-Rutte II i kwam spoedig een einde na een affaire rond declaratiegedrag als gedeputeerde. In 2013 werd hij directeur van het Centre for Development Innovation, Wageningen Universiteit en in mei 2018 deeltijd-hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Sinds april 2019 is hij dijkgraaf.

PvdA
in de periode 2003-2012: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

First names

Johannes Cornelis (Co)

2.

Personal data

Place and date of birth
Breda, 5 August 1966

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1986

4.

Main functions and occupations

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 January 2003 until 30 November 2006
  • staatssecretaris van Economische Zaken (onder meer belast met landbouw, dierenwelzijn, natuur en toerisme), from 5 November 2012 until 6 December 2012
  • deeltijd-hoogleraar gebiedsontwikkeling (praktijkleerstoel), Technische Hogeschool Delft, from June 2018
  • dijkgraaf waterschap Rivierenland, from 1 April 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/6)
  • voorzitter Mijnraad, from March 2016
  • lid RLi (Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur), from 1 August 2016

Previous (2/17)
  • voorzitter bestuurlijk overleg over invoering Omgevingswet, 2015
  • 'verkenner' alternatief voor kazerne te Vlissingen, from 2018 until 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Honorary positions
lid Comité van Aanbeveling DOAS (nog in 2005)

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
  • Kwam kort na zijn aantreden als staatssecretaris in opspraak door een declaratie-affaire uit zijn periode als gedeputeerde van Gelderland. Uit de rittenadministratie van de auto's van de provincie bleek dat hij zich in ruim drie jaar 382 keer door een chauffeur in Zwolle had laten ophalen en 352 keer daar had laten afzetten. Formeel woonde hij in Nijmegen. Hij declareerde overigens alleen ritten van Arnhem naar Nijmegen. Deze kwestie was eerder al aan de orde geweest in Provinciale Staten van Gelderland en die oordeelde in meerderheid dat strikt genomen geen regels waren overtreden. Omdat toch sprake was geweest van het verstrekken van onjuiste gegevens, oordeelde hijzelf in december 2012 dat zijn positie als staatssecretaris onhoudbaar was geworden. Het OM besloot in maart 2013 geen onderzoek in te stellen, omdat wel sprake was geweest van onzorgvuldigheid maar niet van verrijking.
 

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.