Dr. G. (Ger) Klein

foto Dr. G. (Ger) Klein
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Wetenschapper uit een onvervalst rood nest. Werd als Nieuw-Linkser i in 1972 Tweede Kamerlid en kort daarna staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet-Den Uyl i. Enorme werklust leidde onder meer - in nauwe samenwerking met minister Van Kemenade i - tot nota's over studiefinanciering en toekomst wetenschappelijk onderwijs en tot de wet herstructurering wetenschappelijk onderwijs. Een sympathieke, sociaal betrokken persoonlijkheid, die niettemin hard uit de hoek kon komen wanneer hij onrechtvaardigheid of elitair vertoon ontwaarde. Werd in 1980 lid van de Raad van Bestuur van TNO. Leed toen al aan manische depressiviteit, die steeds heviger werd. Schreef daar een indrukwekkende autobiografie over.

PvdA
in de periode 1972-1980: lid Tweede Kamer, staatssecretaris