Mr. W.H. (Wim) Fockema Andreae

foto Mr. W.H. (Wim) Fockema Andreae
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

VVD-staatssecretaris in het kabinet-Drees/Van Schaik i. Zoon van een rechter. Doorliep een ambtelijke loopbaan en was onder andere adviseur van minister-president Colijn. Na de oorlog bankier in Rotterdam daarna als staatssecretaris belast met materiaal en organisatie van de land- en luchtmacht. Keerde in 1950 terug naar het bankwezen en vervulde nadien talrijke commissariaten in het bedrijfsleven.

VVD
in de periode 1949-1951: staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Willem Hendrik (Wim)

Place and date of birth
Alkmaar, 17 June 1909

Place and date of death
Zutphen, 5 June 1996

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Main functions and occupations

 • directeur Centraal Bureau voor Rijn- en Binnenvaart, from 1941 until 1945
 • hoofd Nederlandse Rijnvaartmissie te Duisburg, from 1945 until 1946
 • firmant bankiers- en verzekeringsfirma "R. Mees en Zoonen" te Rotterdam, from 1946 until 1 May 1949
 • staatssecretaris van Oorlog (belast met materieel en organisatie), from 1 May 1949 until 27 November 1950 (benoemd bij K.B. van 27 april 1949)
 • directeur firma Mees en Zoonen", bankiers en assurantiemakelaars te Rotterdam, from January 1951 until 1 January 1971

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. aangelegenheden betreffende de organisatie, 2. materieelpolitiek, 3. efficiëncy en organisatie

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • voorzitter Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam, from 1969 until 1974
 • lid Centrale Commissie voor de Statistiek, around 1970

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Was in 1950 nauw betrokken bij de afhandeling van de affaire-Westerling, een Nederlandse officier onder wiens leiding een mislukte coupe werd gepleegd in Bandoeng (Indonesië) en die daarna ontkwam naar Singapore.
 • Had als staatssecretaris grote bemoeienis met het verbeteren van beheer en administratie bij de krijgsmacht. In 1950 bleken ramingen van bestelling en doelmatigheid sterk te wensen over te laten.
 • Nam in november 1950 ontslag vanwege het aanvaarden van een functie in het bedrijfsleven. Mogelijk was vanuit de ministerraad druk op hem uitgeoefend om ontslag te nemen, vanwege zijn rol bij de hulp die de Nederlandse marine had geboden bij het vertrek van Westerling naar Singapore.

Private life
 • Werd vanwege zijn daden in de meidagen van 1940 nabij Delft in 1949 onderscheiden met het Bronzen Kruis

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Publications

Publications
 • J.W.L. Brouwer, "Miljarden voor defensie?", in: P.F. Maas en J.M.M.J. Clerx (eds.), "Het kabinet-Drees-Van Schaik 1948-1951", band C, 230-231
 • Wie is dat? 1956
 • Ned. Patriciaat, 1993

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.