Mr. W.H. (Wim) Fockema Andreae

foto Mr. W.H. (Wim) Fockema Andreae
Source: Parlement.com.

VVD-staatssecretaris in het kabinet-Drees/Van Schaik. Zoon van een rechter. Doorliep een ambtelijke loopbaan en was onder andere adviseur van minister-president Colijn. Na de oorlog bankier in Rotterdam daarna als staatssecretaris belast met materiaal en organisatie van de land- en luchtmacht. Keerde in 1950 terug naar het bankwezen en vervulde nadien talrijke commissariaten in het bedrijfsleven.

VVD
in de periode 1949-1951: staatssecretaris

1.

First names

Willem Hendrik (Wim)

2.

Personal data

Place and date of birth
Alkmaar, 17 June 1909

Place and date of death
Zutphen, 5 June 1996

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Main functions and occupations

  • firmant bankiers- en verzekeringsfirma "R. Mees en Zoonen" te Rotterdam, from 1946 until 1 May 1949
  • staatssecretaris van Oorlog (belast met materieel, organisatie en de coördinatie van land- en luchtmacht), from 1 May 1949 until 27 November 1950 (benoemd bij K.B. van 27 april 1949)
  • directeur firma Mees en Zoonen", bankiers en assurantiemakelaars te Rotterdam, from January 1951 until 1 January 1971

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

  • voorzitter Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam, from 1969 until 1974
  • lid Centrale Commissie voor de Statistiek, around 1970

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
  • Was in 1949 voorzitter van de militaire commissie van de Ronde Tafelconferentie over Indonesië
  • Was in 1950 nauw betrokken bij de afhandeling van de affaire-Westerling, een Nederlandse officier onder wiens leiding een mislukte coupe werd gepleegd in Bandoeng (Indonesië) en die daarna ontkwam naar Singapore
  • Nam in november 1950 ontslag vanwege het aanvaarden van een functie in het bedrijfsleven

Private life
Werd vanwege zijn daden in de meidagen van 1940 nabij Delft in 1949 onderscheiden met het Bronzen Kruis

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.