M.J.A. (Maria) van der Hoeven

foto M.J.A. (Maria) van der Hoeven
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Doortastende CDA-politica uit Maastricht, die een vooraanstaande rol speelde als vicefractievoorzitter en minister. Begon haar loopbaan als lerares en was later directeur van het technologiecentrum Limburg. In Maastricht was zij raadslid en daarna elf jaar Tweede Kamerlid voor het CDA. In de Tweede Kamer hield zij zich onder meer bezig met bestuurlijke organisatie en voortgezet onderwijs. Dong enkele keren vergeefs naar het voorzitterschap van de Tweede Kamer, maar was wel ondervoorzitter. Als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de kabinetten-Balkenende I-III zette zij zich in voor grotere beleidsvrijheid voor scholen, terugdringing van regeldruk en het tegengaan van schooluitval. Tijdens haar ministerschap van Economische Zaken in het kabinet-Balkenende IV i werd het thema energietransitie actueel. In 2011-2015 was zij executive director van het Internationaal Energie Agentschap.

CDA
in de periode 1991-2010: lid Tweede Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Maria Josephina Arnoldina (Maria)

Place and date of birth
Meerssen, 13 September 1949

2.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

3.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Maastricht, from 3 September 1974 until June 1991
 • directeur CAVV (Centrum Administratieve Vakopleiding van Volwassenen) te Maastricht, from 1980 until 1987
 • directeur TCL (Technologie Centrum Limburg), from 1987 until 1991
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 1991 until 22 July 2002
 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen), from 22 July 2002 until 22 February 2007 (per 1 oktober 2003 naamswijziging ministerie ('Wetenschap' i.p.v. 'Wetenschappen'))
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 January 2003 until 27 May 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006 until 22 February 2007
 • minister van Economische Zaken, from 22 February 2007 until 14 October 2010
 • executive director IAE (Internationaal Energie Agentschap) te Parijs, from 1 September 2011 until 1 September 2015

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/4)
 • lid Raad van Commissarissen TOTAL SA, Parijs
 • lid Global Commission on Geopolitics of Energy Transformation

Previous (2/19)
 • voorzitter Stichting voor kunst en cultuur "De Kopermolen" in Vaals
 • lid Board of Trustees Rocky Mountain Institute (VS), from September 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/5)
 • voorzitter vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 22 September 1998 until October 2001
 • eerste ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 4 June 2002 until 22 July 2002

Honorary positions
lid Comité van Aanbeveling hospice Calando, Dirksland, around June 1999 until July 2002

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met binnenlandse zaken (binnenlands bestuur, herindeling, financiën lagere overheden), telecommunicatie en onderwijs. Was tevens woordvoerster bij debatten over pensioenen (privatisering ABP) en over defensie (dienstplicht).
 • Bracht in 1999 met Ruud Luchtenveld (VVD) een initiatiefwet tot stand inzake de vrijstelling van OZB voor substraatteelt (26.423)

Policy-making activities as minister (3/7)
 • Besloot in 2007 als minister van Economische Zaken om de juridische splitsing van energiebedrijven in publieke netwerkbedrijven en geprivatiseerde leveringsbedrijven alsnog mogelijk te maken. Bij de behandeling van de Splitsingswet had minister Wijn op aandrang van de Eerste Kamer toegezegd het splitsingartikel nog niet in werking te laten treden. (30.212)
 • In 2008 verwierp de Eerste Kamer het door haar verdedigde wetsvoorstel Aanbestedingswet, waarmee een modern wettelijk kader voor het aanbesteden van (overheids)opdrachten moest worden geschapen. Het wetsvoorstel was in 2006 door minister Brinkhorst ingediend en met succes door minister Wijn in de Tweede Kamer verdedigd. (30.501)
 • Verdedigde in 2009 samen met minister Cramer in Barendrecht het kabinetsbesluit om ondergronds (en deels onder een woonwijk) CO2 op te slaan

Legislative activities as minister (3/18)
 • Bracht in 2008 als minister van Economische Zaken de Verzamelwet vereenvoudiging (Stb. 63) vergunningen tot stand. Op basis van een rijksbrede inventarisatie wordt 40 procent van alle vergunningen afgeschaft en 21 procent van alle vergunningsstelsels. Was als minister van Economische Zaken projectleider van deze operatie. Het wetsvoorstel werd in 2007 ingediend door minister Wijn. (30.959)
 • Bracht in 2008 een wet (Stb. 416) tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Mijnbouwwet en de Gaswet tot stand in verband met toepassing van de rijkscoördinatieregeling op energie-infrastructuurprojecten. Hierdoor kunnen projecten die van belang zijn voor de nationale energievoorziening sneller gerealiseerd worden. Om het gebruik van duurzame energie te bevorderen geldt de regeling ook voor projecten waarbij duurzame energie wordt opgewekt. (31.326)
 • Bracht in 2009 samen met minister Hirsch Ballin de Dienstenwet (Stb. 503) tot stand. Deze wet implementeert de Europese dienstenrichtlijn voor diensten op de interne markt. Belemmeringen voor vrije vestiging van dienstverrichters in de Europese Unie worden weggenomen. (31.579)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in juli 2002 tijdens de formatie-Balkenende onderhandelaar namens het CDA
 • Kwam in april en oktober 2004 in de Tweede Kamer onder vuur te liggen, omdat zij de Kamer onvolledig zou hebben ingelicht over een fraudeaffaire bij de Technische Hogeschool Rijswijk, waarvan zij drie jaar bestuurslid was. Een motie waarin werd 'geconstateerd' dat zij de Kamer onvolledig had geïnformeerd, werd verworpen.
 • Werd bij de verkiezing van Tweede Kamervoorzitter in 2006 in de derde ronde verslagen door Gerdi Verbeet (PvdA). Zij kreeg 66 stemmen, Verbeet 78 stemmen.

Private life
 • Groeide op in een traditioneel kerkelijk arbeidersgezin
 • Haar eerste echtgenoot was adjunct-directeur van een m.e.a.o.-school

Campaign trail
 • Was in 2002 en 2003 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de CDA-kandidatenlijst
 • Was in 2006 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 3 op de CDA-kandidatenlijst

9.

Publications

Publications
 • Theo Sniekers, "Een 'dame' in de politiek", Limburgs Dagblad, 6 januari 1993
 • Nienke Ledegang, "'Het wordt leuker in Den Haag'", Trouw, 19 april 2002
 • Aukje van Roessel, "De eeuwige tweede man", Groene Amsterdammer, 29 oktober 2004
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)
 

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.