31579 NL - wetsvoorstel
Dienstenwet

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 5 september 2008 ingediend door de minister van Economische Zaken, Van der Hoeven i, en de minister van Justitie, Hirsch Ballin i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het noodzakelijk is om te voorzien in wettelijke regels om uitvoering te geven aan richtlijn nr. 2006/ 123/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt (PbEU L 376).

1.

Volledige titel

Implementatie van Europese regelgeving betreffende het verkeer van diensten op de interne markt (Dienstenwet)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en twee amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zeven moties ingediend.

4.

Documenten

(76 stuks)

2 5 september 2008, koninklijke boodschap, nr. 1     KST121930
Koninklijke boodschap
publicatie: 12 september 2008
 
2 5 september 2008, voorstel van wet, nr. 2     KST121931
Voorstel van wet
publicatie: 12 september 2008
 
2 5 september 2008, memorie van toelichting, nr. 3     KST121932
Memorie van toelichting
publicatie: 12 september 2008
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.