Koninklijke boodschap - Implementatie van Europese regelgeving betreffende het verkeer van diensten op de interne markt (Dienstenwet)

Deze koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 31579 - Dienstenwet i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Implementatie van Europese regelgeving betreffende het verkeer van diensten op de interne markt (Dienstenwet); Koninklijke boodschap  
Document date 05-09-2008
Publication date 13-09-2008
Nummer KST121930
Reference 31579, nr. 1
From Beatrix (BE)
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

31 579

Implementatie van Europese regelgeving betreffende het verkeer van diensten op de interne markt (Dienstenwet)

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot implementatie van Europese regelgeving betreffende het verkeer van diensten op de interne markt (Dienstenwet).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

’s-Gravenhage, 5 september 2008

Beatrix

 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. If you are a registered user you can login. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.