Prof.Dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin

foto Prof.Dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Eerste Kamer der Staten-Generaal
Source: Parlement.com.

Christendemocratische rechtsgeleerde en politicus die twee perioden minister van Justitie was. Zoon van een Joodse, Duitse vluchteling. Stapte in 1989 over van de Tilburgse universiteit naar het kabinet-Lubbers III i en had aanvankelijk het imago van een studeerkamergeleerde en zedenmeester. Trad kort voor de verkiezingen van 1994 i af vanwege de IRT-affaire i en werd nadien Tweede en Eerste Kamerlid. Werd in 2000 staatsraad, maar keerde in 2006 terug als minister van Justitie en bleef dat opnieuw vier jaar. Was in 2010 tevens minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bekwaam wetgever die als vurig verdediger van de rechtsstaat gezag had. Workaholic en voor alles jurist.

CDA
in de periode 1989-2010: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister, lid Raad van State

1.

Personal data

Surnames
Ernst Maurits Henricus (Ernst)

Place and date of birth
Amsterdam, 15 December 1950

2.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

3.

Main functions and occupations

 • hoogleraar staats- en bestuursrecht, Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg, from 1 July 1981 until 7 November 1989
 • minister van Justitie, from 7 November 1989 until 27 May 1994
 • minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, from 14 November 1989 until 27 May 1994
 • minister van Binnenlandse Zaken, from 10 January 1994 until 18 January 1994 (na het overlijden van minister Dales)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 May 1994 until 1 June 1995
 • hoogleraar internationaal recht, Katholieke Universiteit Brabant (thans Universiteit van Tilburg), from November 1994 until 22 September 2006 (0,2 werkweek, vanaf juli 1998 0,8 werkweek)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 13 June 1995 until 1 November 2000
 • hoogleraar wetgevingsvraagstukken, Katholieke Universiteit Brabant, from January 1996 until June 1998 (0,6 werkweek)
 • lid Raad van State, from 1 November 2000 until 22 September 2006
 • minister van Justitie, from 22 September 2006 until 14 October 2010
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, from 23 February 2010 until 14 October 2010
 • deeltijd hoogleraar 'rechten van de mens', Universiteit van Amsterdam, from 1 March 2011 until September 2021
 • hoogleraar Nederlands en Europees constitutioneel recht, Universiteit van Tilburg, from 1 April 2011 until 1 January 2021
 • lid WRR (Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid), from 1 July 2014 until 1 July 2024

Responsibilities as minister
 • Was vanaf 14 december 2006 tot 22 februari 2007 tevens belast met het vreemdelingenbeleid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/35)
 • voorzitter T.M.C. Asser-instituut, from January 2015
 • voorzitter Stichting Praemium Erasmianum, from 20 January 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/3)
 • lid Parlementaire Assemblée van de NAVO, around November 1999
 • voorzitter afdeling bestuursrechtspraak (Raad van State), from 1 August 2003 until 22 September 2006

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Tweede Kamerlid vooral bezig met hoger onderwijs en defensie. Voerde onder meer het woord bij de behandeling van de ratificatie van het Verdrag tot verbod van chemische wapens.
 • Hield zich als Eerste Kamerlid vooral bezig met justitie, buitenlandse zaken en defensie (veiligheidsbeleid). Voerde onder meer in 1998 het woord bij de behandeling van de Telecommunicatiewet en het wetsvoorstel tot goedkeuring van het Verdrag van Amsterdam.

Policy-making activities as minister (3/17)
 • In 2007 verwierp de Eerste Kamer het door hem en minister Ter Horst verdedigde wetsvoorstel Wet bestuurlijke boete fout parkeren en ander lichte verkeersovertredingen. Het wetsvoorstel was in 2005 ingediend door de ministers Remkes en Donner. (30.098)
 • In 2008 verwierp de Eerste Kamer het door hem verdedigde wetsvoorstel om als proef drie jaar kansspelen via internet toe te staan aan Holland Casino. Het wetsvoorstel was in 2005 ingediend door minister Donner. (30.362)
 • In 2010 verwierp de Eerste Kamer het door hem verdedigde wetsvoorstel affectieschade (schadevergoeding aan naasten van geweldsmisdrijven). Het wetsvoorstel was in 2003 ingediend en in 2005 in de Tweede Kamer verdedigd door minister Donner. (28.871)

Legislative activities as minister (3/60)
 • Bracht in 2010 een wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in het Staatsblad (Stb. 244). Hierdoor wordt de procedure verbeterd en de mogelijkheid tot indiening van herhaalde aanvragen zoveel mogelijk beperkt. De rechtbank wordt opgedragen om, meer dan thans het geval is, nieuwe gegevens bij de beoordeling van het beroep te betrekken. Het wetsvoorstel was in 2009 in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Albayrak. (31.994)
 • Bracht in 2010 een wijziging (Stb. 270) van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering tot stand over de maatregel terbeschikkingstelling (tbs). De maximale duur van de tbs met voorwaarden wordt verlengd van vier naar negen jaar. De maximale gevangenisstraf die in combinatie met tbs met voorwaarden kan worden overlegd, gaat naar vijf jaar. Tevens wordt tijdelijke crisisopname mogelijk. (31.823)
 • Bracht in 2010 een wet (Stb. 325) tot stand tot wijziging van de Gemeentewet, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht ter bestrijding van voetbalvandalisme, ernstige overlast of ernstig belastend gedrag jegens personen of goederen. De burgemeester en de officier van justitie kan bij herhaalde overtredingen een stadion- of gebiedsverbod en een meldingsplicht opleggen. Het wetsvoorstel was in 2008 mede-ingediend en in 2009 medeverdedigd door minister Ter Horst (31.467)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Schaarde zich tijdens een debat in de Tweede Kamer op 7 april 1994 achter de conclusies van het rapport van de commissie-Wierenga over opheffing van het IRT (Interregionaal Rechercheteam) en nam daarmee een andere positie in dan zijn collega Van Thijn. Hij wees directe verantwoordelijkheid voor door het OM inzake het IRT gemaakte fouten af en legde de schuld voor de ontbinding van het IRT bij de Amsterdamse korpsleiding. Een motie van afkeuring werd verworpen, maar de Kamer bedong wel dat hij en Van Thijn 'functioneringsgesprekken' zouden voeren met de voormalige leiding van het IRT.
 • Trad op 27 mei 1994 af als minister nadat de Tweede Kamer een dag eerder een motie had aangenomen, waarin de Kamer de vormgeving van nieuwe interregionale rechercheteams opdroeg aan een nieuw kabinet. De nieuw samengestelde Tweede Kamer, waarin de regeringsfracties van CDA en PvdA inmiddels hun meerderheid waren kwijtgeraakt, vond dat de gesprekken met de voormalige leiding van het IRT te vrijblijvend waren geweest. Bovendien constateerde de Kamer dat de ministers ernstig tekort waren geschoten in hun samenwerking. Hij voelde zich door de motie 'vleugellam' gemaakt. Hijzelf had, hoewel hij op dat moment tevens Tweede Kamerlid was, geen deel genomen aan de stemming over de motie.
 • Sprak zich op het buitengewone CDA-congres op 2 oktober 2010 uit tegen het regeer- en gedoogakkoord met VVD en PVV

Private life
 • Zijn vader was van Duitse afkomst en vluchtte naar Nederland
 • Zijn vader was hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam
 • Promoveerde bij prof. L. Prakke

Anecdotes and citations
 • Zei in 2010 op het CDA-congres waarop over samenwerking met de PVV werd beslist: "Doe dit de mensen niet aan, doe dit de partij niet aan, doe dit het land niet aan."

Campaign trail
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1994 nummer drie op de CDA-kandidatenlijst

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications (6/7)
 • Staatscourant, 8 november 1989
 • Vrij Nederland, 5 september 1992
 • Elsevier, 3 november 1990
 • "In Ernst" (bundel, 1995)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995)
 • Barbara Rijlaardsam en Pieter van Os, "Ernst is de spil", NRC Weekblad, 9 januari 2010

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.