31823 NL - wetsvoorstel
Aanpassingen tbs met voorwaarden

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 19 december 2008 ingediend door de minister van Justitie, Hirsch Ballin i, en de staatssecretaris van Justitie, Albayrak i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering te wijzigen in verband met enkele verbeteringen met betrekking tot de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden.

1.

Volledige titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden (Aanpassingen tbs met voorwaarden)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en drie amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(31 stuks)

2 19 december 2008, koninklijke boodschap, nr. 1     KST126598
Koninklijke boodschap
publicatie: 5 januari 2009
 
2 19 december 2008, voorstel van wet, nr. 2     KST126599
Voorstel van wet
publicatie: 5 januari 2009
 
2 19 december 2008, memorie van toelichting, nr. 3     KST126600
Memorie van toelichting
publicatie: 5 januari 2009
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.