30212 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 30 augustus 2005 ingediend door de minister van Economische Zaken, Brinkhorst i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is een onafhankelijke positie van netbeheerders ten aanzien van productie-, handels- en leveringsbedrijven van elektriciteit en gas te bevorderen en ook overigens nadere eisen te stellen aan de taken van netbeheerders en aan de uitvoering daarvan.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging, een nota van verbetering en tien amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 18 moties en in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(140 stuks)

2 30 augustus 2005, koninklijke boodschap, nr. 1     KST89217
Koninklijke boodschap
publicatie: 6 september 2005
 
2 30 augustus 2005, voorstel van wet, nr. 2     KST89218
Voorstel van wet
publicatie: 6 september 2005
 
2 30 augustus 2005, memorie van toelichting, nr. 3     KST89219
Memorie van toelichting
publicatie: 6 september 2005
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.