30959 NL - wetsvoorstel
Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 9 februari 2007 ingediend door de staatssecretaris van Economische Zaken, Van Gennip i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de regeldruk te verminderen door onder meer het aantal bestaande vergunningen af te schaffen dan wel te vereenvoudigen alsmede een aantal uitgewerkte wetten in te trekken met het oog op verlaging van het aantal regels dat als onnodige last voor de burger geldt.

1.

Volledige titel

Rijksbrede aanpassing van regels omtrent de reductie en vereenvoudiging van vergunningen teneinde de regeldruk te verminderen (Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(19 stuks)

2 9 februari 2007, koninklijke boodschap, nr. 1     KST105124
Koninklijke boodschap
publicatie: 14 februari 2007
 
2 9 februari 2007, voorstel van wet, nr. 2     KST105125
Voorstel van wet
publicatie: 14 februari 2007
 
2 9 februari 2007, memorie van toelichting, nr. 3     KST105126
Memorie van toelichting
publicatie: 14 februari 2007
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.