Ir. C.E.G. (Karien) van Gennip MBA

foto Ir. C.E.G. (Karien) van Gennip MBA
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Karien van Gennip (1968) is sinds 10 januari 2022 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte IV. Eerder was zij in de kabinetten-Balkenende II en III staatssecretaris van Economische Zaken. In 2006-2008 was zij Tweede Kamerlid voor het CDA. Zij begon haar loopbaan bij adviesbureau McKinsey en was vervolgens directeur bij de Autoriteit Financiële Markten. Als Tweede Kamerlid was zij woordvoerster buitenlandse zaken. Werd in 2010 bestuurder van ING en in 2020 bestuursvoorzitter van verzekeraar VGZ. Dochter van CDA-ideoloog Jos van Gennip i en de eerste die als in functie zijnde bewindspersoon moeder werd.

CDA
in de periode 2003-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

First names

Catharina Elisabeth Godefrida (Karien)

2.

Personal data

Place and date of birth
Leidschendam, 3 October 1968

3.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 1998

4.

Main functions and occupations

 • staatssecretaris van Economische Zaken (belast met onder meer handelspolitiek, export, ondernemerschap, economische structuur, consumentenbeleid en toerisme), from 27 May 2003 until 22 February 2007
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006 until 3 September 2008
 • lid Raad van Bestuur ING Frankrijk, from October 2015 until 1 November 2020
 • voorzitter Raad van Bestuur Coöperatie VGZ, from 1 November 2020 until 10 January 2022
 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, from 10 January 2022

Responsibilities as minister (2/3)
 • Was vanaf juli 2006 tevens mede betrokken bij het informatie (ICT-)- en telecombeleid, met name waar dit gericht is op startende ondernemers
 • Heeft als minister van SZW naast de verantwoordelijkheid voor het algemeen sociaaleconomisch beleid, begrotingsbeleid, inkomensbeleid, arbeidsmarktbeleid en werknemersverzekeringen primaire taken ten aanzien van arbeidsmigratie, integratie en inburgering, UWV en Inspectie en toezicht

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/15)
 • lid Raad van Toezicht Academisch Ziekenhuis Maastricht, from 1 December 2009
 • lid bestuur Internationale Kamer van Koophandel, from September 2012 until January 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Honorary positions (2/7)
 • ambassadrice "Delftse Creatieve Ambassadeurs"
 • erelid VVTP Delft

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister (2/5)
 • Diende in 2006 een wetsvoorstel in tot intrekking van de Vestigingswet Bedrijven 1954. Het voorstel werd in 2007 door staatssecretaris Heemskerk in het Staatsblad gebracht. (30.828)
 • Bracht in 2023 samen met minister Dijkgraaf een Actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld uit. Behalve het tegengaan daarvan is het beperken van de schade van dit gedrag en geweld. Dat kan door snel te signaleren en te stoppen, slachtoffers en hun omgeving steun en hulp te bieden en direct te handelen in de richting van (vermoedelijke) plegers. Ook is er veel aandacht voor de rol van de omstander. Die moeten seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld herkennen en weten wat ze kunnen doen wanneer zij hiermee in aanraking komen.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2006 de Wet handhaving consumentenbescherming (Stb. 591) tot stand. Om aan naleving van Europese verplichtingen op het gebied van consumentenbescherming te kunnen voldoen wordt een toezichthouder (ConsumentenAutoriteit) ingesteld. (30.411)
 • Bracht in 2007 de Handelsregisterwet 2007 tot stand, die zorgt dat het handelsregister wordt uitgebreid tot een nieuw integraal, digitaal basisregister van ondernemingen en rechtspersonen. Met dit basisregister wordt gestreefd naar een compleet en zo actueel en volledig mogelijk register, dat bijdraagt aan de goede vervulling van publiekrechtelijke taken. (30.656)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Was actief in 'studenten in de politiek'
 • Zij studeerde af bij het RIVM
 • Werkte in San Francisco, Calgary en Londen

Private life
 • Was als staatssecretaris in de perioden februari-mei 2004 en december 2005-(medio) april 2006 met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Zij was op zaterdag 13 maart 2004 de eerste bewindsvrouwe in onze staatkundige geschiedenis die in haar zittingsperiode een kind kreeg.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.