26423 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wijziging van de Gemeentewet (vrijstelling OZB voor substraatteelt)

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 1 maart 1999 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Van der Hoeven (CDA) i en Luchtenveld (VVD) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de onroerendezaakbelastingen de bestaande vrijstelling ten behoeve van in de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond en de daarop gebouwde eigendommen tevens betrekking te doen hebben op de gronden waarop, en de glasopstanden waarin, bedrijfsmatig gewassen geteeld of gekweekt worden zonder de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken en daartoe de Gemeentewet te wijzigen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Van der Hoeven en Luchtenveld tot wijziging van de Gemeentewet (vrijstelling OZB voor substraatteelt)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en een amendement ingediend.

3.

Documenten

(21 stuks)

2 1 maart 1999, geleidende brief, nr. 1     KST33768
Geleidende brief
publicatie: 3 maart 1999
 
2 1 maart 1999, voorstel van wet, nr. 2     KST33769
Voorstel van wet
publicatie: 3 maart 1999
 
2 1 maart 1999, memorie van toelichting, nr. 3     KST33770
Memorie van toelichting
publicatie: 3 maart 1999
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.