Mr. R. (Ruud) Luchtenveld

foto Mr. R. (Ruud) Luchtenveld
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

VVD-bestuurder en politicus, die vier keer tussentijds Tweede Kamerlid werd. Hij was wetgevingsjurist op het ministerie van Binnenlandse Zaken, advocaat, en in de perioden 1986-1990 en 1994-1997 wethouder van Amersfoort. Combineerde als één van de weinigen het raadslidmaatschap met het Tweede Kamerlidmaatschap. Vooral deskundig op gebied van lokaal bestuur en staatsrecht. Voerde regelmatig het woord bij onderwerpen als de gekozen burgemeester, het kiesrecht, de werkwijze van de Kamer en Antilliaanse zaken en nam diverse wetgevende initiatieven. Het bekendste daarvan, over echtscheiding zonder rechterlijke tussenkomst, werd door de Senaat verworpen. In 2006-2010 was hij wederom wethouder van Amersfoort, en van 2010-2014 in Lelystad.

VVD
in de periode 1997-2006: lid Tweede Kamer

1.

First name

Rudolf (Ruud)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amersfoort, 8 May 1956

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1974

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 26 August 1997 until 19 May 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 August 1998 until 23 May 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 26 July 2002 until 30 January 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 2003 until 28 June 2006
 • wethouder (van onder meer ruimtelijke ordening, wonen, verkeer, monumentenzorg en deregulering) van Amersfoort, from 18 April 2006 until 12 April 2010
 • wethouder (van financiën, personeel & organisatie, onderzoek, ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed) van Lelystad, from 20 April 2010 until May 2014

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/5)
 • voorzitter Stichting Vrienden van de Eemhaven, from June 2015
 • lid bestuur Stichting Parentshouses Amersfoort, from September 2016

Previous (2/6)
 • lid commissie Financiën VNG, from April 2010 until May 2014
 • lid Economische Pijler G32 (Samenwerkingsverband van de 32 grote steden in Nederland), from April 2010 until May 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorzitter Presidium (gemeenteraad van Amersfoort)

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/6)
 • Diende in 2004 samen met Aleid Wolfsen (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over het invoeren van een dwangsom bij niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan. Het wetsvoorstel werd in 2007 aanvaard. Voerde bij de verdediging in het parlement als adviseur van Wolfsen het woord. (29.934)
 • Diende in 2005 samen met zijn collega's Klaas de Vries (PvdA), Wim van de Camp (CDA) en Kees van der Staaij (SGP) een initiatiefwetsvoorstel in over herziening van de Wet op de parlementaire enquête. Doel is onder meer uitbreiding van de bevoegdheden van de enquêtecommissie en betere bescherming van getuigen. Het voorstel is door beide Kamers aangenomen. (30.415)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.