Mr. E.M.J.A. (Maan) Sassen

foto Mr. E.M.J.A. (Maan) Sassen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Katholiek politicus die een belangrijke rol speelde in de Indonesische kwestie i. Was advocaat en gedeputeerde. Behoorde tot de aanhangers van een personalistisch socialisme. Werd in 1946 als juridisch specialist Tweede Kamerlid voor de KVP. In 1948 schoof KVP-leider Romme i, met wiens nicht hij was getrouwd, hem naar voren als minister van Overzeese Gebiedsdelen in het eerste kabinet-Drees i. Voorstander van een harde lijn jegens de Republiek Indonesia. Kwam daarover in conflict met zijn collega's, waarop hij in 1949 aftrad. Nadien Eerste Kamerlid, EG-commissaris en gewaardeerd ambassadeur bij de Europese Gemeenschappen. Zelfbewust politicus, die het als minister soms aan tact ontbrak.

KVP
in de periode 1946-1970: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister, lid Europees Parlement (vóór 1979), lid Europese Commissie

1.

Personal data

Surnames
Emmanuel Marie Joseph Antony (Maan)

Place and date of birth
's-Hertogenbosch, 11 September 1911

Place and date of death
's-Hertogenbosch, 20 December 1995

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), from 1938 until 22 December 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 22 December 1945

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 4 June 1946 until 7 August 1948
 • minister van Overzeese Gebiedsdelen, from 7 August 1948 until 14 February 1949
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 15 July 1952 until 6 November 1956
 • lid Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, from 10 September 1952 until 1 January 1958
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 13 November 1956 until 4 February 1958
 • lid Europees Parlement, from 1 January 1958 until 13 February 1958 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • lid Commissie van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom), from 1 March 1958 until 1 July 1967
 • lid Europese Commissie, belast met mededinging, from 2 July 1967 until 1 July 1970 (commissie-Rey)
 • hoofd Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Gemeenschappen (titel: buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur) te Brussel, from 1 January 1971 until 1 January 1977

Internment
geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel, from 4 May 1942 until 20 December 1943

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen Noord-Brabant Maatschappij Verzekering op het Leven
 • lid studiecommissie voor advies over eventueel herziening Euratomverdrag, from 1979

Derived functions
lid commissie van voorbereiding voor de voorstellen tot Grondwetsherziening inzake Nederlands-Indië en het ontwerp-Unieverdrag (Commissie van Negen) (Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal), from February 1948 until August 1948

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder buitenlandse zaken van de KVP-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder bezig met financiën (Bankwet, Benelux-douane-overeenkomst) en justitie
 • Was woordvoerder defensie, buitenlandse zaken en economische zaken van de KVP-Eerste Kamerfractie. Hield zich ook bezig met justitie en verkeer en waterstaat.

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/5)
 • Onderhandelde tussen 27 november en 5 december 1948 samen met Stikker in Batavia met Hatta over bestandsschendingen en over de bevoegdheid van de HVK om indien nodig binnen de Republiek Indonesië troepen in te zetten. Deze onderhandelingen mislukten. Stuurde daarna (met Beel) aan op een tweede politionele actie tegen de Republiek.
 • Verdedigde op 20 december 1948 in de Tweede Kamer de kabinetsbeslissing tot een militaire actie (tweede politionele actie) in Indonesië
 • Was in januari 1949 de eerstverantwoordelijke voor de indiening van het wetsvoorstel Bewind Indonesië in Overgangstijd. Deze wet moest de komst van een federaal Indonesië deel regelen dat deel zou zijn van het Koninkrijk der Nederlanden, met een Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon als hoogste gezagsdrager en een federale Indonesische regering en federaal Vertegenwoordigend Lichaam. Het wetsvoorstel bleef onafgedaan en werd in 1950 ingetrokken. (1.106)

Legislative activities as minister
 • Verdedigde in augustus en september 1948 met succes de tweede lezing van de Grondwetsherziening, waarbij de weg werd geopend voor overdracht van de soevereiniteit over Nederlands-Indië
 • Bracht in 1948 de Noodwet-Indonesië tot stand, waarbij de functie van Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon werd gecreëerd en federale organen werden ingesteld. (1.018)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Fel tegenstander van de Republiek Indonesië
 • Trad af toen het kabinet zijn plan om Indonesië eventueel te 'abandonneren' verwierp. Hij wilde dat de bevoegdheden van de door de Veiligheidsraad in te stellen speciale commissie (UNCI) zouden worden beperkt. Daartoe dienden diplomatieke stappen te worden gezet bij de Verenigde Staten om de Veiligheidsraadresolutie in die zin te wijzigen. Bleef die wijziging uit dan moest Nederland in zijn ogen Indonesië opgeven en de verantwoordelijkheid bij de VS leggen.
 • Behoorde begin jaren'50 tot de groep-Steenberghe, die zich keerde tegen een te progressieve koers van de KVP

Private life
 • Getrouwd met een nicht van C.P.M. Romme. Zijn schoonvader, Constant I.J.M. Romme (1871-1937), was administrateur van de godshuizen te 's-Hertogenbosch.

Campaign trail
 • Werd in 1952 en 1956 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

Non-acceptance of political functions
 • lid Tweede Kamer, May 1949 (vacature-Fiévez)

Pseudonyms and nicknames
Had als bijnaam 'Euromaan'

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • P.F. Maas, "E.M.J.A. Sassen", in: P.F. Maas en J.M.M.J. Clerx (eds.), "Het kabinet-Drees-Van Schaik 1948-1951", 367-370
 • "E.M.J. Sassen 1911-1995. Brilliant young man", NRC Handelsblad, 27 december 1995
 • A. van Kessel, "Sassen, Emanuel Marie Joseph Anthony (1911-1995)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel VI (digitale versie)
 • A. van Kessel, "Alsnog geslaagd - in Europa. Maan Sassen, lid Euratomcommissie (1958-1967) en de Europese Commissie (1967-1970)", in: G. Voerman e.a. (red.), "De Nederlandse eurocommissarissen" (2010), 95
 • Wie is dat? 1956
 • Ned. Patriciaat, 1952

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.