Drs. M. (Menno) Snel

foto Drs. M. (Menno) Snel
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Menno Snel (1970) was van 26 oktober 2017 tot 18 december 2019 staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Rutte III i. Daarvoor was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Waterschapsbank. Eerder was hij plaatsvervangend directeur-generaal fiscale zaken op het ministerie van Financiën, directeur bij pensioenuitvoerder APG en bewindvoerder bij het IMF in Washington. Hij is lid van D66. Per 1 september 2020 werd hij bestuurder van het ABP (tot juli 2021).

D66
in de periode 2017-2019: staatssecretaris

1.

First name

Menno (Menno)

2.

Personal data

Place and date of birth
Vleuten-De Meern, 29 October 1970

3.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66), from October 2017

4.

Main functions and occupations

 • voorzitter Raad van Bestuur N.V. NWB Bank (Nederlandse Waterschapsbank) te 's-Gravenhage, from 1 September 2016 until 26 October 2017
 • staatssecretaris van Financiën (onder meer belast met fiscale zaken, financiële verhoudingen met decentrale overheden, muntwezen en kansspelen), from 26 October 2017 until 18 December 2019
 • lid Raad van Bestuur ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds), from 1 September 2020 until July 2021

Responsibilities as minister
 • Was als staatsssecretaris belast met 1. fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden de belastingdienst betreffend; 2. financiële verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden; 3. exportkredietverzekeringen en –faciliteiten; 4. Holland Casino en Staatsloterij; 5. Muntwezen en 6. Domeinen Roerende Zaken

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/3)
 • voorzitter Raad van Commissarissen NHG (Nationale Hypotheek Garantie), from 1 September 2020
 • voorzitter Nogepa (Nederlandse branchevereniging voor olie- en gasbedrijven), from June 2021

Previous
 • voorzitter NpM (Netherlands platform for inclusive finance)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister (2/3)
 • Op 4 december 2019 verwierp de Tweede Kamer (85 tegen 46 stemmen) een door Renske Leijten (SP), Farid Azarkan (DENK) en Femke Merel van Kooten tegen hem ingediende motie van wantrouwen. De motie kreeg steun van SP, PVV, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, FVD en Van Kooten.
 • Trad op 18 december 2019 af. Hij maakte zijn vertrek bij de aanvang van een Tweede Kamerdebat over het zwartlakken van dossiers kinderopvangtoeslag bekend. Tientallen ouders die beschuldigd waren van fraude kregen hun dossier, maar belangrijke delen daarvan bleken te zijn zwartgelakt. Na de kritiek hierop meende hij over onvoldoende parlementaire steun te beschikken.

Legislative activities as minister (2/3)
 • Bracht in 2019 samen met minister Dekker een wet tot stand tot wijziging van onder meer de Wet op de kansspelen en de Wet op de kansspelbelasting in verband met het organiseren van kansspelen op afstand. Onder strikte voorwaarden worden online kansspelen mogelijk gemaakt, met waarborgen tegen verslaving en criminaliteit. De wet doorbreekt het monopolie van traditionele landgebonden sportweddenschappen. (33.996)
 • Voerde in het kader van het belastingplan 2020 (versneld) per 1 januari 2020 een tweeschijvenstelsel in. Het toptarief komt daardoor (al) in 2020 uit op 49,5 procent. (35.302)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Woonde in 2018 in Jerevan de herdenking bij van de Armeense genocide in 1915 en 1916
 • Was in 2022 kandidaat voor een bestuursfunctie bij het Europees Stabiliteitsmechanisme, maar trok zich na de eerste stemmingsronde terug
 

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.