Drs. M. (Menno) Snel

foto Drs. M. (Menno) Snel
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Menno Snel (1970) was van 26 oktober 2017 tot 18 december 2019 staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Rutte III i. Daarvoor was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Waterschapsbank. Eerder was hij plaatsvervangend directeur-generaal fiscale zaken op het ministerie van Financiën, directeur bij pensioenuitvoerder APG en bewindvoerder bij het IMF in Washington. Sinds 1 februari 2023 is hij partner bij Hague Corporate Affairs.

D66
in de periode 2017-2019: staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Menno (Menno)

Place and date of birth
Vleuten-De Meern, 29 October 1970

2.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66), from October 2017

3.

Main functions and occupations

 • bewindvoerder bij het IMF (Internationaal Monetair Fonds) te Washington DC, from 1 October 2011 until 2016
 • voorzitter Raad van Bestuur N.V. NWB Bank (Nederlandse Waterschapsbank) te 's-Gravenhage, from 1 September 2016 until 26 October 2017
 • staatssecretaris van Financiën (onder meer belast met fiscale zaken, financiële verhoudingen met decentrale overheden, muntwezen en kansspelen), from 26 October 2017 until 18 December 2019
 • lid Raad van Bestuur ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds), from 1 September 2020 until July 2021
 • partner Hague Corporate Affairs, from 1 February 2023

Responsibilities as minister
 • Was als staatsssecretaris belast met 1. fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden de belastingdienst betreffend; 2. financiële verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden; 3. exportkredietverzekeringen en –faciliteiten; 4. Holland Casino en Staatsloterij; 5. Muntwezen en 6. Domeinen Roerende Zaken

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/3)
 • voorzitter Raad van Commissarissen NHG (Nationale Hypotheek Garantie), from 1 September 2020
 • voorzitter Nationaal Groenfonds, from October 2023

Previous
 • voorzitter NpM (Netherlands platform for inclusive finance)
 • voorzitter Element NL (voorheen Nogepa, de Nederlandse branchevereniging voor olie- en gasbedrijven), from June 2021 until 1 February 2023

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Diende in 2019 een wetsvoorstel in over invoering van een vliegticketbelasting en belasting voor vrachtvliegtuigen (35.205)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2017 de Wet geleidelijke uitfasering van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (Wet-Hillen) tot stand. (34.819)
 • Bracht in 2019 samen met minister Dekker een wet tot stand tot wijziging van onder meer de Wet op de kansspelen en de Wet op de kansspelbelasting in verband met het organiseren van kansspelen op afstand. Onder strikte voorwaarden worden online kansspelen mogelijk gemaakt, met waarborgen tegen verslaving en criminaliteit. De wet doorbreekt het monopolie van traditionele landgebonden sportweddenschappen. (33.996)
 • Voerde in het kader van het belastingplan 2020 (versneld) per 1 januari 2020 een tweeschijvenstelsel in. Het toptarief komt daardoor (al) in 2020 uit op 49,5 procent. (35.302)

8.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Op 4 december 2019 verwierp de Tweede Kamer (85 tegen 46 stemmen) een door Renske Leijten (SP), Farid Azarkan (DENK) en Femke Merel van Kooten tegen hem ingediende motie van wantrouwen. De motie kreeg steun van SP, PVV, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, FVD en Van Kooten.
 • Trad op 18 december 2019 af. Hij maakte zijn vertrek bij de aanvang van een Tweede Kamerdebat over het zwartlakken van dossiers kinderopvangtoeslag bekend. Tientallen ouders die beschuldigd waren van fraude kregen hun dossier, maar belangrijke delen daarvan bleken te zijn zwartgelakt. Na de kritiek hierop meende hij over onvoldoende parlementaire steun te beschikken.
 • Was in 2022 kandidaat voor een bestuursfunctie bij het Europees Stabiliteitsmechanisme, maar trok zich na de eerste stemmingsronde terug

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Jelle Brandsma, "Een ambtenaar die per ongeluk in de politiek verzeild raakte", Trouw, 12 december 2017
 • Philip de Witt Wijnen, "Overtuigd ambtenaar ontbeert politiek elan", NRC Handelsblad, 5 november 2018
 

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.