Mr. L. (Leo) de Block

foto Mr. L. (Leo) de Block
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

KVP-bewindsman. Zoon van een generaal. Begon zijn loopbaan in het bankwezen en was topambtenaar op financiën en EZ, en daarna financieel directeur van de KLM. Staatssecretaris van Europese samenwerking in de kabinetten-Marijnen, -Cals en -Zijlstra. In dat laatste kabinet tevens staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Werd in 1967 vrij onverwacht minister van Economische Zaken in het kabinet-De Jong i, nadat andere KVP-kandidaten hadden bedankt. Trad na drie jaar af na perikelen rond de btw en loon- en prijspolitiek. Met name op zijn prijsbeleid na de invoering van de btw werd veel kritiek geuit. Wist zich tegen die felle oppositie niet staande te houden. Was volgens zijn grootste opponent in de Kamer, Gerda Brautigam, te lief voor de politiek.

KVP
in de periode 1963-1970: staatssecretaris, minister

1.

Personal data

Surnames
Leo (Leo)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 14 August 1904

Place and date of death
's-Gravenhage, 4 January 1988

2.

Party/Movement

Party/Parties
KVP (Katholieke Volkspartij)

3.

Main functions and occupations

 • directeur deviezenvoorziening, ministerie van Financiën, from October 1947 until 1 January 1953
 • plaatsvervangend thesaurier-generaal, ministerie van Financiën, from 1 January 1953 until 1 January 1959
 • directeur-generaal industrialisatie en energievoorziening, ministerie van Economische Zaken, from 1 January 1959 until 1 September 1960
 • financieel directeur N.V. KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij), from 1 September 1960 until 1 September 1963
 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met Europese samenwerking en vervoersaangelegenheden), from 3 September 1963 until 5 April 1967
 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (belast met internationale vervoersaangelegenheden), from 22 November 1966 until 5 April 1967
 • minister van Economische Zaken, from 5 April 1967 until 7 January 1970

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid Nederlandse delegatie in de Permanente Commissie voor de Coördinatie van de Nederlands-Belgisch-Luxemburgse Handelspolitiek, around 1958
 • voorzitter Stichting "Het Nederlands Studiecentrum voor administratieve automatisering" te Amsterdam, from May 1970

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister (3/11)
 • Bracht in 1968 samen met staatssecretaris De Koster een overeenkomst met Groot-Brittannië en de Bondsrepubliek Duitsland tot stand over samenwerking in het ultracentrifugeproject (Urenco) (10.471)
 • Kreeg als minister van Economische Zaken vanaf 1 januair 1969 te maken met de gevolgen van de invoering van de btw. De prijzen stegen hierdoor aanvankelijk fors. Greep daarna aanvankelijk in per bedrijfstak, maar stelde op 8 april een algemene prijsmaatregel in, die op 4 september werd vervangen door een nieuwe prijsbeschikking.
 • Bracht in 1969 samen met staatssecretaris Van Son de Tweede nota inzake de mijnbouw en de industriële herstructurering van Zuid-Limburg en de Nota inzake het Petro-chemische raffinaderij-project Limburg (N.V. DSM) uit. Versnelde de mijnsluitingen. (10.312 & 10.313)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1966 samen met minister Luns een wet tot stand tot goedkeuring van het op 8 april 1965 te Brussel ondertekende Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, met Protocol betreffende de voorrechten en immunniteiten van de Europese Gemeenschappen (8.380)
 • Bracht in 1967 de Wet opsporing delfstoffen in het Staatsblad (Stb. 258), die regels geeft voor de concessieverlening voor boringen naar gas en olie op het vaste land en het IJsselmeer. Het wetsvoorstel was in 1965 ingediend door minister Den Uyl. (8.379)
 • Bracht in 1967 de wet (Stb. 412) inzake de inwerkingtreding van de AMvB betreffende gas- en oliewinning op de Noordzee tot stand. Het wetsvoorstel was in 1967 ingediend door minister Bakker. (9.020)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 1963 benoemd bij K.B. van 17 augustus en op 3 september beëdigd
 • Zijn prijsbeleid als minister van Economische Zaken werd sterk bekritiseerd door de oppositie waarbij, naast De Goede (D'66) en Bakker (CPN), vooral PvdA-woordvoerster Gerda Brautigam hem het vuur na aan de schenen legde. Op 9 april 1969 verwierp de Tweede Kamer een motie-Den Uyl waarin werd uitgesproken dat de toepassing en uitvoering van de prijsmaatregel bij hem niet in vertrouwde handen was. De motie werd gesteund door de fracties van PvdA, D66, Boerenpartij, CPN, PSP en Groep-Aarden.
 • Afgetreden als minister wegens een conflict in ministerraad over het ongemoeid laten van de metaal-cao. Hij vreesde dat daardoor de loon-prijsspiraal in 1970 niet zou worden doorbroken, waarvan negatieve gevolgen waren te vrezen voor de werkgelegenheid. Achtte zich onder die omstandigheden niet langer in staat verantwoordelijkheid te dragen voor het economische beleid.

Private life
 • Zijn echtgenote was een tante van C.J.A. van Lede, voorzitter van het VNO
 • Zijn vader was officier (hoogste rang: luitenant-generaal)

Anecdotes and citations
 • Toen minister Luns hem in 1963 wilde aanzoeken als staatssecretaris gebeurde dat na vergeefse telefonische pogingen op het Scheveningse strand

8.

Publications

Publications
Wie is dat? 1956

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.