Dr.Mr. A. (Antoon) Veerman

foto Dr.Mr. A. (Antoon) Veerman
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Rustige, nauwgezette ARP- en CDA-politicus. Was een gewaardeerd parlementair journalist van Trouw en later rector van het Christelijk Lyceum in Delft. Begin jaren zestig en daarna vanaf 1967 woordvoerder onderwijs en binnenlandse zaken van de ARP-Tweede Kamerfractie. Stond links in de ARP en leidde die partij als voorzitter aan het einde van de roerige jaren zestig en begin jaren zeventig. Speelde in die functie in 1973 een belangrijke rol bij het vertrek van Biesheuvel i uit de politiek. Zijn staatssecretarisschap van Onderwijs in het kabinet-Den Uyl i moest hij vanwege zijn gezondheid voortijdig beëindigen, waarna hij terugkeerde naar de Tweede Kamer.

ARP, CDA
in de periode 1962-1981: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, partijvoorzitter

1.

Personal data

Surnames
Antoon (Antoon)

Place and date of birth
Bodegraven, 11 October 1916

Place and date of death
Lage Mierde (gem. Hooge en Lage Mierde), 19 December 1993

Place and date of burial
Rijswijk (Z.H.), 24 December 1993

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • leraar klassieke talen, "Christelijk Lyceum" te Delft, from 1949 until 2 November 1959 (sinds augustus 1951 conrector)
 • rector "Christelijk Lyceum" te Delft, from 2 November 1959 until 1 December 1967
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 April 1962 until 5 June 1963
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 2 June 1966 until 20 November 1968
 • lid gemeenteraad van Rijswijk (Z.H.), from 6 September 1966 until 1 September 1970
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 April 1967 until 11 May 1973
 • staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen (belast met algemeen voortgezet- en voorbereidend onderwijs en technisch- en beroepsgericht onderwijs), from 11 May 1973 until 1 September 1975
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 4 November 1975 until 10 June 1981

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met de behartiging van zaken op het terrein van 1. de directies Algemeen voortgezet en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, Technisch Beroepsonderwijs, Beroepsgericht voortgezet onderwijs; 2. Bouwzaken onderwijs; 3. vaststelling van het plan van scholen ingevolge de Wet op het voortgezet onderwijs.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Vereniging van Rectoren bij het Christelijk v.h.m.o. (voortgezet hoger en middelbaar onderwijs), from 1963 until 1967
 • lid bestuur Christelijk Cultureel Studiecentrum

Derived functions
 • voorzitter bijzondere commissie voor het voorstel van wet van het lid Westerterp inzake de Europese verkiezingen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from June 1970 until 11 May 1973
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor de Grondwetsherziening (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 29 June 1971 until December 1971

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in zijn eerste periode als Tweede Kamerlid vooral bezig met volksgezondheid en het omroepbeleid
 • Was na 1967 onderwijs-woordvoerder van de ARP-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder onder meer bezig met cultuur, binnenlandse zaken (onder meer herindeling, kiesrecht en staatkundige vernieuwing) en Koninkrijksaangelegenheden.

Dissenting voting behaviour (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Bracht in 1975 de Nota mavo-projekt uit. Op 36 scholen wordt een proef gedaan waarbij leerlingen op twee niveaus per vak examen kunnen doen. De driejarige mavo moet op termijn worden afgeschaft en de doorstroming van m.a.v.o. naar het beroepsonderwijs moet eenvoudiger worden. (13.479)
 • Bracht in 1975 samen met minister Van Kemanade de Nota 'contouren van een toekomstig onderwijsbestel' (de 'Contourennota') uit
 • Bevorderde als staatssecretaris het tweedekansonderwijs (onder meer instelling van de moeder-mavo)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1975 een wet (Stb. 386) tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs tot stand over verhoging van de stichtingsnormen voor scholen en verbetering van de planprocedure. Het wetsvoorstel was in 1972 ingediend door minister Van Veen. (11.880)

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Behoorde - hoewel hij een voorkeur had voor regeren met de progressieve partijen - in januari 1973 tot de minderheid (vier leden) in de ARP-fractie die steun gaven aan het voorstel van Biesheuvel om eerst met DS'70 en de VVD te gaan onderhandelen over vorming van een kabinet
 • Stemde in 1973 in zijn fractie vóór de totstandkoming van het kabinet-Den Uyl
 • Trad in 1975 af als staatssecretaris vanwege zijn gezondheid

Private life
 • Zijn vader was lid van de gemeenteraad van Bodegraven
 • Zijn moeder overleed 28 januari 1922

Campaign trail
 • Stond in 1956 bij de Tweede Kamerverkiezingen op de 20e (onverkiesbare) plaats van de ARP-kandidatenlijst

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • Willem Breedveld, "Een verzoener tussen linkse en rechtse anti-revolutionairen. Antoon Veerman 1916-1993", Trouw, 20 december 1993

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.