Ir. M.H.P. (Martijn) van Dam

foto Ir. M.H.P. (Martijn) van Dam
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

In Eindhoven opgeleide technisch-bedrijfskundige, die na in 2003 op jonge leeftijd PvdA-Tweede Kamerlid te zijn geworden voortvarend carrière maakte in de Haagse politiek. Eerder was hij voorzitter van de Jonge Socialisten i. Was als Kamerlid een helder formulerende woordvoerder mediabeleid, buitenlandse zaken en asiel en immigratie en werd in november 2012 tweede man in de PvdA-fractie. Had eerder dat jaar zonder succes meegedaan aan de lijsttrekkersstrijd. In 2015 volgde een overstap naar het kabinet-Rutte II i toen hij staatssecretaris van Economische Zaken, belast met landbouw werd. Verliet in 2017 de politiek en werd lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Is sinds 2022 bestuurder van Nederlandse Datakluis.

PvdA
in de periode 2003-2017: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Martinus Hendricus Petrus (Martijn)

Place and date of birth
Zoetermeer, 1 February 1978

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Main functions and occupations

 • student-medewerker Cebra B.V. (onderzoek en ontwikkeling 3D-Internetwinkel voor studenten en medewerkers van de TU Eindhoven), from 2000 until 2001
 • e-business application consultant, Philips Lighting, from December 2002 until January 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 January 2003 until 3 November 2015
 • staatssecretaris van Economische Zaken (onder andere belast met landbouw, voedselkwaliteit en natuur), from 3 November 2015 until 1 September 2017
 • lid Raad van Bestuur NPO (Nederlandse Publieke Omroep), from 1 September 2017 until 1 November 2022
 • lid Raad van Bestuur Stichting Nederlandse Datakluis, from 1 November 2022

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris in het bijzonder belast met: 1. landbouw, voedselkwaliteit en groen beroepsonderwijs; 2. dierenwelzijn; 3. natuur en biodiversiteit; 4. structuurfondsen en cohesiebeleid; 5. intellectueel eigendom, voor zover het betreft octrooi- en kwekersrecht; en 6. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd. Mocht in internationale contacten de titel Minister voor Landbouw voeren.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/3)
 • lid Raad van Advies Stichting Noordzeeboerderij, from January 2020
 • lid Commissie toezicht financiën politieke partijen, from 1 June 2023

Previous (2/4)
 • voorzitter Stichting STRP (festival in Eindhoven)
 • voorzitter VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals), from July 2013 until November 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
lid Parlementaire Assemblée van de OVSE, from April 2007

Honorary positions
lid Commissie van aanbeveling Shopping 2020, from September 2013 until 1 January 2015

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/5)
 • Diende in 2006 samen met zijn fractiegenoot Ferd Crone een initiatiefwetsvoorstel in over beperking van ongewenste stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten. Het voorstel werd in 2010 wet. (30.520)
 • Bracht in 2006 samen met zijn fractiegenote Anja Timmer een rapport uit over de geringe effecten van ICT-projecten in de zorg
 • Diende in 2006 een initiatiefwetsvoorstel in over betere bescherming van abonnees tegen ongevraagde communicatie (ongewenst bellen). Dit voorstel bleef onafgedaan. (30.845)

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Bereikte in november 2016 een akkoord met onder meer landbouworganisaties, veevoerindustrie en de Rabobank over het terugdringen van de uitstoot van fosfaat, om daarmee te kunnen voldoen aan Europese regels. Na het afschaffen van de melkquota groeide de veestapel sterk. Het fosforgehalte in veevoer wordt verlaagd, er komt een verkoopregeling voor melkkoeien en een strafkorting voor te veel aangeleverde melk

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2015 de Wet natuurbescherming in het Staatsblad (Stb. 34). Deze voegt de Natuurbeschermingswet 1988, Flora- en Faunawet en Boswet samen in één nieuwe wet. De wet regelt de taken en bevoegdheden ten behoeve van de bescherming van natuurgebieden en planten- en diersoorten en bevat onder meer bepalingen over de jacht en over houtopstanden. Uitgangspunt is de Europese regelgeving, die een hoger beschermingsniveau kent dan de bestaande nationale wetgeving. Taken en verantwoordelijkheden op het gebied van bescherming komen zoveel mogelijk bij provincies. Het wetsvoorstel was in 2012 ingediend door staatssecretaris Bleker en in 2015 na diverse wijzigingen in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Dijksma. (33.348)
 • Bracht in 2017 de Wet grondgebonden groei melkveehouderij (Stb. 228) en de wet Invoering stelsel van fosfaatrechten (Stb. 229) tot stand. Er worden grenzen gesteld aan de relatieve groei van het fosfaatoverschot op melkveebedrijven ten opzichte van 2014. Op 1 januari 2018 wordt een fosfaatrechtenstelsel ingevoerd, waarna het verboden is met melkvee fosfaat te produceren zonder over voldoende fosfaatrechten te beschikken. Dit invoering van dit stelsel wordt afzonderlijk wettelijk geregeld. (34.295, 34.532)

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in maart 2012 kandidaat voor het politiek leiderschap van de PvdA, maar kreeg bij de ledenpeiling slechts 3,9 procent van de stemmen
 • Werd in de avond van 3 november 2015 beëdigd als staatssecretaris. Van zijn ontslag als Kamerlid is in de plenaire vergadering geen melding gemaakt.

Private life (3/4)
 • Was in 1994/1995 lid en voorzitter van het Europees Jeugdparlement in Noord-Brabant en Nederland
 • Student-assistent Bureau Studium Generale, Technische Universiteit Eindhoven, from 1997 until 1998
 • Student-assistent vakgroep Informatie en Technologie, faculteit Technologie Management, Technische Universiteit Eindhoven, from 1998 until 1999

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.