S.J. (Sidney) van den Bergh

foto S.J. (Sidney) van den Bergh
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Industrieel en liberaal politicus. Topman van het Unilever-concern uit een bekend ondernemersgeslacht. Speelde in de oorlogsjaren een belangrijke rol bij de bevoorrading en toekomstige uitrusting van het leger. Werd vanwege zijn organisatorische talenten in 1959 minister van Defensie in het kabinet-De Quay i. Moest echter reeds na enkele maanden aftreden vanwege allerlei perikelen rond zijn relatie met een nog niet-gescheiden vrouw. Nadien enkele jaren Eerste Kamerlid. Speelde ook een voorname rol als handelsbevorderaar. Lange tijd penningmeester en financier van de VVD. Man van de wereld, die zich gemakkelijk in internationale kringen wist te bewegen.

VVD
in de periode 1959-1971: lid Eerste Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Sidney James (Sidney)

Place and date of birth
Rotterdam, 25 October 1898

Place and date of death
Wassenaar, 25 September 1977

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), from 1920 until 9 February 1946
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1948

3.

Main functions and occupations

 • minister van Defensie, from 19 May 1959 until 1 August 1959
 • vicevoorzitter Raad van Bestuur N.V. Unilever en Unilever Ltd., from 1961 until 1 January 1964 (met pensioen)
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 24 January 1962 until 3 June 1970
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1963 until 10 May 1971
 • lid gemeenteraad van Wassenaar, from 6 September 1966 until 1 September 1970
 • wethouder (van financiën, gemeentebedrijven en openbare werken) van Wassenaar, from 6 September 1966 until 1 September 1970

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid algemeen bestuur Koninklijke Vereniging 'Oost en West'
 • lid dagelijks bestuur Vereniging Rembrandt tot behoud en vermeerdering van kunstschatten in Nederland

Derived functions
 • plaatsvervangend voorzitter commissie van rapporteurs voor Surinaamse en Nederlandse Antilliaanse zaken (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 13 October 1967 until 12 December 1967
 • plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor zaken rakende Suriname en de Nederlandse Antillen (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 12 December 1967 until 16 September 1969

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Eerste Kamerlid vooral bezig met volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, binnenlandse zaken en Koninkrijksaangelegenheden

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Legislative activities as minister
 • Bracht in 1959 een wet tot wijziging van de Dienstplichtwet en de Wet voor het reservepersoneel der krijgsmacht tot stand waardoor uitzending van dienstplichtigen naar Nieuw-Guinea mogelijk werd. Het wetsvoorstel was in 1958 ingediend door minister Staf. (5279)

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Bood op 30 juli 1959 zijn ontslag aan als minister, omdat hij in de Verenigde Staten bij een echtscheidingszaak was betrokken. Hij had een relatie met een nog niet gescheiden vrouw (mevr. Helga Lek-Bendix), met wie hij wilde trouwen. De heer en mevrouw Lek waren in de VS in een juridische strijd verwikkeld over de zeggenschap over hun kinderen. Van den Bergh stond mevrouw Lek daarin bij en haar echtgenoot beschuldigde hem van ontvoering van één van de (minderjarige) kinderen. De dagvaarding op last van de heer Lek door een rechtbank in de VS leidde daar tot veel publiciteit. Bij het aftreden speelde mogelijk ook mee dat VVD-leider Oud het ongepast vond dat Van den Bergh zich als weduwnaar regelmatig in het gezelschap van een nog niet gescheiden vrouw bevond.
 • Vroeg in 1971 aan staatssecretaris Kruisinga om wettelijke maatregelen om roken te ontmoedigen, onder meer door een beperking of verbod van sigarettenreclame

Private life
 • Was een bekend verzamelaar van schilderijen, onder meer van zeventiende-eeuwse meesters als Ter Borch, Van Goyen, Ruysdael, Hals en Rembrandt
 • Zijn vijfde echtgenote, een verpleegster, was 48 jaar jonger dan hij

Anecdotes and citations
 • Hij ondertekende zijn officiële stukken altijd met voor- en achternaam: Sidney van den Bergh, wat in die tijd nog ongebruikelijk was.

Campaign trail
 • In 1963 kandidaat in en in 1966 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

Non-acceptance of political functions
 • minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 1963 (tijdens de formatie-De Kort; weigerde)

9.

Publications

Publications
 • Jouke Mulder, "Sidney van den Bergh. Een liberaal" (1975)
 • Th.H. Joekes, "Waarom Sidney van den Bergh werkelijk weg moest", NRC Handelsblad, 18 januari 1988
 • H.J.L. Vonhoff, "Liberalen onder één dak" (1998), 104
 • Doreen Arnoldus, "Bergh, Sidney James van den", in Rena Fuks-Mansfeld (red.), Joden in Nederland in de twintigste eeuw. Een biografisch woordenboek (Amsterdam 2007), 22
 • J.W.L. Brouwer, "Bergh, Sidney James van den (1898-1977)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel VI (elektronische versie)
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.