Mr. Th.R.J. (René) Wijers

foto Mr. Th.R.J. (René) Wijers
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Bossche rechtbankpresident en KVP-senator, die in 1948 minister van Justitie werd in het kabinet-Drees I i. Bereidde in die functie belangrijke wetgeving voor, maar kon die voorstellen niet als wet in het Staatsblad brengen, omdat hij vanwege oververmoeidheid voortijdig moest aftreden. Had door zijn bereidheid om zaken te doen met de Kamer en door zijn gemoedelijkheid een goede naam in de Tweede Kamer. Keerde na zijn aftreden terug naar de rechterlijke macht en was nog enkele maanden Eerste Kamerlid.

KVP
in de periode 1948-1952: lid Eerste Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Theodorus Renerus Josephus (René)

Place and date of birth
Roermond, 27 January 1891

Place and date of death
Breda, 25 November 1973

2.

Party/Movement

Party/Parties
KVP (Katholieke Volkspartij), from 1948

3.

Main functions and occupations

 • president Bijzonder Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, from 1945 until August 1948
 • vicepresident Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, from 1 July 1946 until 7 August 1948
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 4 February 1948 until 27 July 1948
 • minister van Justitie, from 7 August 1948 until 15 May 1950
 • raadsheer Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, from 1 July 1950 until 1 January 1951
 • president Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, from 1 January 1951 until 1 February 1961
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 30 May 1951 until 15 July 1952

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • plaatsvervangend lid Raad van Beroep voor belastingen te 's-Hertogenbosch
 • lid Hof van Discipline Nederlandse Orde van Advocaten, from 1952 until 1959

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was justitie-woordvoerder van de KVP-Eerste Kamerfractie

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/5)
 • Diende in 1949 het wetsvoorstel Opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw in. De wet werd in 1956 door minister Van Oven in het Staatsblad gebracht. (1.430)
 • Diende in 1950 een ontwerp-Wet bescherming staatsgeheimen in. Dit voorstel werd door minister Mulderije in 1951 in het Staatsblad gebracht. (1.1554)
 • Diende in 1950 een ontwerp-Pleegkinderenwet in. Dit voorstel werd door minister Mulderije in 1951 in het Staatsblad gebracht. (1.1596)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1948 samen met minister Mansholt de Totalisatorwet (Stb. I 514) tot stand. Hierdoor wordt wedden bij paardenracen via een totalisator weer mogelijk. Er kan een maximuminzet per persoon worden vastgesteld. (553)
 • Bracht in 1950 samen met de ministers Van den Brink en Mansholt de Wet op de economische delicten (Stb. K 258) tot stand (de behandeling in de Eerste Kamer maakte hij niet meer als minister mee). Deze wet bevat regels over de opsporing, vervolging en berechting van economische delicten op het gebied van voedselvoorziening, prijzen en distributie. Er komen bijzondere politierechters en opsporingsambtenaren. Het wetsvoorstel was in 1947 ingediend met minister Van Maarseveen als eerste ondertekenaar. (603)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Miscellaneous

Campaign trail
 • Was in 1946 en 1948 Eerste Kamerkandidaat in Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

8.

Publications

Publications
 • J.C.F.J. van Merriënboer, "Wijers, Theodorus Renerus Josephus (1891-1973)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel V, 549
 • J.C.F.J. van Merriënboer en P.P.T. Bovend'Eert, "Het rustige tuintje van rechter Wijers", in: P.F. Maas, "Het kabinet-Drees-Van Schaik, 1948-1951", band B, 498-502
 • Wie is dat? 1956
 • Ned. Patriciaat, 1974

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.