H. (Henk) Staghouwer

foto H. (Henk) Staghouwer
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Henk Staghouwer (1962) is sinds 10 januari 2022 minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kabinet-Rutte IV i. Sinds 2013 zat hij namens de ChristenUnie in het college van gedeputeerde staten van Groningen. Eerder was hij eigenaar van meerdere bakkerswinkels.

ChristenUnie
in de periode 2022-heden: minister

1.

First name

(Henk)

2.

Personal data

Place and date of birth
Hoogkerk (Gr.), 14 February 1962

3.

Party/Movement

Party/Parties
ChristenUnie

4.

Main functions and occupations

  • lid Provinciale Staten van Groningen, from 2002 until 2013
  • lid Gedeputeerde Staten van Groningen, from 24 April 2013 until 10 January 2022 (belast met bovengrond, landbouw en visserij, natuur en landschap, Wadden en Waddenfonds, internationalisering en gebied Noord-Groningen)
  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, from 10 January 2022

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/20)
  • lid Raad van Commissarissen Groningen Seaports NV (als gedeputeerde)
  • lid Comité van de Regio’s (Europese Unie) (als gedeputeerde)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister
  • Presenteerde in 2022 een pakket aan maatregelen om de glastuinbouw in 2040 klimaatneutraal te maken. Het gaat zowel om duurzame subsidiemogelijkheden als fiscale prikkels om te investeren in duurzame energie in plaats van aardgas.
  • Maakte in 2022 samen met minister Van der Wal eerste plannen bekend voor transitie van de landbouw naar een kringlooplandbouw in 2030. Nadere invulling per gebied vindt later plaats. Bij elkaar tellen deze regionale doelen op tot het landelijke doel: driekwart van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden op een gezond niveau in 2030. Het kabinet heeft voor de gehele aanpak € 24,3 miljard beschikbaar gesteld, bovenop bestaande middelen (€ 7 miljard).
 

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.