Drs. W.J. (Wim) Deetman

foto Drs. W.J. (Wim) Deetman
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Vooraanstaande in Den Haag geboren politicus van CHU i-huize. Begon zijn loopbaan bij een protestants-christelijke onderwijsorganisatie. Werd, na vier jaar de CDA-onderwijswoordvoerder in de Tweede Kamer te zijn geweest, staatssecretaris van voortgezet onderwijs. Minister van Onderwijs en Wetenschappen in de kabinetten-Lubbers. Had daar de lastige taak omvangrijke bezuinigingen door te voeren en kwam zwaar onder vuur te liggen van studenten en leerkrachten. Bracht de Wet op de studiefinanciering tot stand, waarvan de uitvoering aanvankelijk veel problemen kende. Werd na dit ministerschap 'beloond' met het voorzitterschap van de Tweede Kamer. Van 1996 tot 2008 burgemeester van Den Haag. Krachtige, pragmatische bestuurder en taai onderhandelaar, die uitstekend zijn stad wist te promoten. Was daarna zeven jaar staatsraad.

CDA
in de periode 1978-2015: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer, staatssecretaris, minister, lid Raad van State, burgemeester van 's-Gravenhage

1.

Personal data

Surnames
Willem Joost (Wim)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 3 April 1945

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), from 1963 until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • directeur afdeling v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-opleidingsonderwijs, VBPCO, from 1972 until 1 February 1978
 • lid gemeenteraad van Gouda, from 3 September 1974 until June 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 January 1978 until 11 September 1981
 • staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen (belast met voortgezet onderwijs), from 11 September 1981 until 29 May 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1982 until 4 November 1982
 • minister van Onderwijs en Wetenschappen, from 29 May 1982 until 14 September 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 1986 until 14 July 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 September 1989 until 1 December 1996
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 September 1989 until 1 December 1996
 • burgemeester van 's-Gravenhage, from 1 December 1996 until 1 January 2008
 • lid Raad van State, from 1 January 2008 until 1 May 2015

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met aangelegenheden op het terrein van 1. het directoraat-generaal voor het Voortgezet Onderwijs; 2. de directie Scholing i.o.; 3. het Plan van Scholen ingevolge de Wet op het voortgezet onderwijs; 4. het bouwbeleid van het ministerie; 5. automatisering; met dien verstande dat niet tot zijn taak werden gerekend: a. de coördinatie van het beleid met betrekking tot achterstandsgroepen, b. de coördinatie van het beleid met betrekking tot de volwasseneneducatie, c. de eerste verantwoordelijkheid voor het beleid met betrekking tot het geïntegeerd voortgezet onderwijs.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/96)
 • voorzitter Commissie nevenfuncties van de gemeenteraad Den Haag
 • voorzitter Gebaarlezing

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/5)
 • voorzitter commissie voor de Werkwijze (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 14 September 1989 until 1 December 1996
 • voorzitter bijzondere commissie voor Vraagpunten Staatkundige, Bestuurlijke en Staatsrechtelijke Vernieuwing (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 6 February 1990 until 1993

Honorary positions
lid Comité van Aanbeveling Historisch Documenatiecentrum voor het Nederlands Protestanisme, Vrije Universiteit te Amsterdam, around January 1990 and still in March 1991 (onbetaald)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was in de periode 1978-1981 onderwijswoordvoerder van de CDA-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met milieubeleid en wetenschapsbeleid. Was voorts in 1980 woordvoerder bij de behandeling van de wetsvoorstellen inzake abortus.
 • Tijdens zijn voorzitterschap werd (28 april 1992) de nieuwbouw van de Tweede Kamer in gebruik genomen en kwam een wijziging van het Reglement van Orde tot stand, waarbij nieuwe vormen van overleg werden ingevoerd (wetgevingsoverleg, algemeen overleg en nota-overleg); de procedure voor schriftelijke voorbereiding van de behandeling van wetsvoorstellen werd bekort.

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/13)
 • Diende in 1987 samen met staatssecretaris Ginjaar-Maas een wetsvoorstel over invoering van de basisvorming in het voortgezet onderwijs en over vaststelling van eindtermen in het basisonderwijs in. De wet werd in 1992 door staatssecretaris Wallage in het Staatsblad gebracht. (20.381)
 • Schafte in februari 1988 de aanvullende studiebeurs af en verhoogde het collegegeld
 • Trachtte in 1989 tevergeefs een OV-jaarkaart voor studenten in te voeren

Legislative activities as minister (3/22)
 • Bracht in 1987 een wet (Stb. 355) inzake maatregelen betreffende groei en krimp van de universiteiten en academische ziekenhuizen in de periode 1987-1991 tot stand (19.876)
 • Bracht in 1987 de Wet de op Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (Stb. 369) tot stand. Er komt een nieuwe wettelijke basis voor het Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek. Uitgangspunt van de wet is het scheppen van goede voorwaarden voor toekomstige ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek, waardoor slagvaardig kan worden ingespeeld op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Het werkterrein van de organisatie (NWO) wordt uitgebreid tot toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek. Het topbestuur van de NWO wordt verder geprofessionaliseerd. (19.031)
 • Bracht in 1988 de Harmonisatiewet collegegelden en inschrijvingsduur (Stb. 334) tot stand, waardoor de maximale inschrijvingsduur voor zowel het wetenschappelijk onderwijs en hogerberoepsonderwijs zes jaar wordt en ook in het hbo collegegeld wordt ingevoerd. Door verhoging van de eigen bijdragen van studenten en beperking van het beroep dat op studiefinanciering wordt gedaan, moet het beslag op de rijksmiddelen voor het hoger onderwijs worden beperkt. Na zes jaar blijft er een recht op inschrijving, maar dan met een hogere eigenbijdrage. (20.469)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/10)
 • Kreeg te maken met name in 1988 te maken met studentenacties, waarbij hij ook zelf fysiek slachtoffer werd. Voorafgaand aan een bezoek aan het Allard Piersonmuseum in Amsterdam schopte een demonstrerende student hem in zijn buik.
 • Werd in 1989 met 75 stemmen tot Tweede Kamervoorzitter gekozen; zijn voorganger Dolman kreeg 68 stemmen
 • Maakte zich als burgemeester van Den Haag sterk voor het op de kaart zetten van zijn stad als centrum voor internationaal recht, hetgeen leidde tot vestiging van het Internationaal Gerechtshof en van diverse tribunalen in Den Haag. Tijdens zijn burgemeesterschap werd het grondgebied van Den Haag uitgebreid door - omstreden - grenscorrecties, waarbij nieuwbouwwijken in buurgemeenten overgingen naar Den Haag. Er kwam echter geen stadsprovincie Haaglanden. Tijdens zijn burgemeesterschap vroegen de tramtunnel in de binnenstad en de komst van Randstadrail, die beide met veel problemen gepaard gingen, de nodige aandacht.

Anecdotes and citations
 • Sprak op 9 april 1992 de 'oude' vergaderzaal van de Tweede Kamer toe, toen daarin voor het laatst werd vergaderd. Hij zei toen onder meer: "Daarom, oude zaal: je was twee eeuwen lang het toneel van onze Nederlandse democratie en ook daar zijn wij voor één keer trots op en een beetje dankbaar voor. Oude zaal, wij moeten oppassen, niet sentimenteel te worden. Wij verheugen ons ook op het gebruik van je opvolger, honderd meter verderop, maar we zullen je missen."

Campaign trail
 • In 1986 nummer 5 op de CDA-kandidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen
 • In 1989 nummer 4 op de CDA-kandidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen

Pseudonyms and nicknames
"Onze Deet" (koosnaam als burgemeester)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • P. van de Breevaart, "De weg van de zakelijke en nuchtere Deetman gaat in onderwijswereld en Kamer niet over rozen", Reformatorisch Dagblad, 9 augustus 1988
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995)
 • S. Akkerman, "Een doener, geen denker", Leidsche Courant, 27 augustus 1988
 • A.J.J. in 't Groen e.a. (samenst.), "Deetmans missie", (Zoetermeer, 1989) (de bundel bestaat voornamelijk uit interviews)
 • Ruud van Heese en Bart Zuidervaart, "Niet langer zeven dagen per week sjouwen", Trouw, 12 november 2007

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.