A. (Adri) van Es

foto A. (Adri) van Es
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Staatssecretaris van Defensie voor marinezaken in zes achtereenvolgende kabinetten. Trad af in tweede kabinet-Biesheuvel i na een conflict met minister De Koster i. Correcte marineofficier, die enige tijd adjudant was van de minister van Defensie en het daarna zoals gebruikelijk bij adjudanten ver schopte. Was onder meer commandant van het vliegkampschip Karel Doorman. Was met meer politieke ambities vrijwel zeker minister geworden in het kabinet-De Jong i. Als staatssecretaris geporteerd voor de aanschaf van een nucleaire onderzeeër en kritisch over aantasting van gezagsverhoudingen.

ARP
in de periode 1963-1972: staatssecretaris

1.

First name

Adrianus (Adri)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amersfoort, 28 April 1913

Place and date of death
Wassenaar, 6 January 1994

3.

Party/Movement

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij), from 1959

4.

Main functions and occupations

 • commandeur-kapitein-ter-zee, smaldeel V, from 16 August 1961 until 7 December 1962 (tijdens oefening bij Canada en bij bezoek aan 'de West')
 • plaatsvervangend vlagofficier materieel, from 10 December 1962 until August 1963
 • staatssecretaris van Defensie (belast met de aangelegenheden betreffende de Koninklijke Marine), from 14 August 1963 until 6 July 1971
 • staatssecretaris van Defensie (belast met personeels- en materieelbeleid), from 14 July 1971 until 16 September 1972

Internment
krijgsgevangene, from 1942 until 1945

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris in de periode 1971-1972 belast met 1. personeelsbeleid, 2. materieelvoorziening, -beheer en -verzorging, research, bedrijven en werkplaatsen, de Topografische Dienst en Artillerie-Inrichting, 3. ruimtelijke ordening en 4. het loodswezen

Military rank (officer) (2/7)
 • schout-bij-nacht, from 1962 until 1 August 1966 (vanaf 14 augustus 1963 buiten dienst)
 • vice-admiraal b.d., from 1 August 1966

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • vicevoorzitter Vereniging van Haagse Ziekenhuizen en omstreken
 • lid en voorzitter Raad van Commissarissen "Olie-Scheepvaart" B.V.

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (2/4)
 • Was in 1969 als samen met minister Bakker verantwoordelijk voor het besluit om Nederlandse mariniers op Curaçao te stationeren, om daar de rust te herstellen
 • Had in de periode 1971-1972 veel bemoeienis met de sterk levende wens tot vermaatschappelijking van de krijgsmacht. Sprak zich in 1971 uit voor betere intermenselijke verhouding in de krijgsmacht en verklaarde in de Tweede Kamer dat ook bij strikte hiërarchische verhoudingen inspraak en medezeggenschap konden leiden tot betere bundeling van de kennis van gespecialiseerde medewerkers en daarmee tot betere beslissingen.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1972 de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (Stb. 313) tot stand. Hierdoor komt er een afzonderlijke regeling voor militairen die tijdens werkelijke dienst arbeidsongeschikt worden. (10.732)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Hij en Haex werden als in 1963 als staatssecretarissen door de koningin beëdigd op haar vakantieverblijf Porto Ercole in Italië
 • Nam ontslag wegens een meningsverschil met de minister over de structurele opbouw van het departement van Defensie. Hij was voorstander van het handhaven van een verticale opbouw, waarbij de drie krijgsmachtonderdelen een grote mate van zelfstandigheid hadden. Minister De Koster nam het advies van de Commissie-Van Rijckevorsel (uit maart 1972) over wijziging van de defensiestructuur over.

Campaign trail
 • Was in 1967 18e op de ARP-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer
 • Was in 1971 15e op de ARP-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer

Pseudonyms and nicknames
 • "IJzeren Adriaan" (bijnaam in marinekringen)
 • "De Sfinx" (bijnaam)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.