Mr. W. (Willem) Scholten

foto Mr. W. (Willem) Scholten
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief NOS
Source: Parlement.com.

CHU- en CDA-politicus die vele hoge functies bekleedde. Begon zijn politieke loopbaan als fiscaal specialist van de CHU-Tweede Kamerfractie en werd staatssecretaris van belastingen in de kabinetten-Biesheuvel i. Stapte in 1976 over naar de Raad van State, maar keerde na het aftreden van Kruisinga i begin 1978 terug als minister van Defensie. Was in die functie medeverantwoordelijk voor het besluit kruisraketten te plaatsen in Nederland. Werd in 1980, zeer tegen de zin van de PvdA, benoemd tot vicepresident van de Raad van State. Speelde als informateur in 1982 een belangrijke rol bij de vorming van het eerste kabinet-Lubbers i. Gezaghebbend en integer. Zowel wat politieke als persoonlijke opvattingen betreft behoudend.

CHU, CDA
in de periode 1963-1997: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister, lid Europees Parlement (vóór 1979), lid Raad van State, vicepresident Raad van State

1.

Personal data

Place and date of birth
Deventer, 1 June 1927

Place and date of death
Leidschendam (gem. Leidschendam-Voorburg), 1 January 2005

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • hoofd tweede bureau (voorheffingen), Directie der directe belastingen, ministerie van Financiën, from 5 January 1963 until 1 June 1963
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 5 June 1963 until 14 July 1971
 • staatssecretaris van Financiën (belast met fiscale zaken), from 14 July 1971 until 19 March 1973
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 December 1972 until 1 March 1976
 • lid Europees Parlement, from 25 June 1973 until 1 March 1976 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • lid Raad van State, from 1 March 1976 until 8 March 1978 (benoemd bij K.B. van 6 februari 1976)
 • minister van Defensie, from 8 March 1978 until 25 August 1980
 • vicepresident Raad van State, from 1 October 1980 until 1 July 1997 (benoemd bij K.B. van 20 juni 1980)

Formal job title
 • minister van staat, from 1 July 1997 until 1 January 2005

cabinet formation
 • informateur, from 1 October 1982 until 30 October 1982

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Cornelia Stichting te Beetsterzwaag, around September 1994
 • voorzitter begeleidingscommissie Onderzoek Financiële Tegoeden Tweede Wereldoorlog, from 1997 until December 1999

Derived functions (2/8)
 • lid afdeling Sociale Zaken (Raad van State)
 • lid afdeling geschillen van bestuur (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was financieel-woordvoerder van de CHU-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder onder meer bezig met middenstand, justitie en 'de West'.
 • Diende in 1975 samen met Marius van Amelsvoort (KVP) en Arend Vermaat (ARP) een initiatiefwetsvoorstel in over verlaging van de vennootschapsbelasting in 1975 en verhoging van de tijdelijke zelfstandigenaftrek voor kleinere zelfstandigen. Dit voorstel werd in 1975 wet.

Dissenting voting behaviour (0/10)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/5)
 • Was in 1979 als minister van Defensie eerstverantwoordelijke voor de uitzending van de Nederlandse militairen naar Libanon in het kader van een VN-vredesmissie (Unifil). De vredesmissie werd ingesteld bij Veiligheidsresolutie (425) van 19 maart 1978 en moest de veiligheid en vrede herstellen en effectueren in het grensgebied van Israël en Libanon, na terugtrekking van Israëlische troepen. De kern van het Nederlandse detachement (700 man) wordt gevormd door het 44 Pantserinfanteriebataljon. Daarnaast kunnen vrijwilligers zich aanmelden voor uitzending. (15.441)
 • Was in 1979 samen met staatssecretaris Van Eekelen verantwoordelijk voor het besluit om 445 Leopard-II-tanks aan te schaffen (15.512)
 • Was in 1979 nauw betrokken bij het NAVO-besluit tot plaatsing van kruisraketten in West-Europa, en het daarbij door Nederland gemaakte voorbehoud. Verdedigde in december 1979 samen met Van Agt en Van der Klaauw met succes het kabinetsbeleid. (15.887)

Legislative activities as minister (3/5)
 • Bracht in 1972 de Wet houdende fiscale oudedagsreserve voor zelfstandigen (Stb. 692) tot stand, die fiscale belemmeringen voor zelfstandigen om een pensioen op te bouwen, wegneemt. (12.002)
 • Bracht in 1972 samen met minister Nelissen een wet inzake unificatie van accijnzen met België en Luxemburg (Stb. 696) tot stand. (11.938)
 • Bracht in 1978 als minister van Defensie samen met staatssecretaris Van Lent een wijziging (Stb. 694) van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst tot stand. De wijziging leidt tot vereenvoudiging van de verzoeken tot erkenning van gewetensbezwaren en tot een wijziging van de behandeling van beroep tegen een afwijzende beslissing. Het wetsvoorstel was in 1971 ingediend door minister Den Toom en in 1976 in de Tweede Kamer verdedigd (maar de behandeling was nog niet voltooid) door minister Vredeling en staatssecretaris Van Lent. (11.155)

als (in)formateur
 • Kreeg op 1 oktober 1982 het verzoek de mogelijkheden te onderzoeken om op zo kort mogelijke termijn te komen tot de vorming van een kabinet, dat zou mogen rekenen op een vruchtbare samenwerking met de volksvertegenwoordiging. Hij stelde twee werkgroepen in uit vertegenwoordigers van CDA en VVD, die onderhandelden over het financieel-economisch en het welzijnsbeleid. Dit leidde, naast overleg over andere onderwerpen, tot programatische overeenkomst. De partijen werden het eveneens eens over de zetelverdeling (8 CDA-6 VVD). Op 29 oktober bracht hij verslag uit over zijn werkzaamheden en adviseerde hij de koningin CDA-fractievoorzitter Lubbers tot formateur te benoemen.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was tijdens de formatie van 1971 lid van een werkgroep van Kamerleden uit KVP, ARP, CHU, VVD en DS'70 die onder leiding van Nelissen de financiële paragraaf van het regeerakkoord voorbereidde
 • Was in 1973 samen met Tilanus tegen het afhaken van de CHU bij de formatie van het kabinet-Den Uyl, omdat hij dat nadelig achtte voor de christendemocratische samenwerking

Private life
 • Zijn schoonvader was wethouder in Nieuwerkerk aan den IJssel

Non-acceptance of political functions
 • staatssecretaris van Financiën, May 1967 (geweigerd)
 • staatssecretaris van Financiën, December 1977 (geweigerd)

Pseudonyms and nicknames
"Willem de Zwijger" (bijnaam)

9.

Publications

Publications (6/7)
 • Addy de Jong, "'Noem mij alstublieft geen onderkoning'", Reformatorisch Dagblad, 21 mei 1997
 • D. Slijkerman, "Willem Scholten. Op en top partijman", in: "In dienst van de kroon. Vice-presidenten van de Raad van State" (2001), 231
 • H. van Spanning, "Herinneringen aan mr. W. Scholten (1927-2005), in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2005, 140
 • "In memoriam mr. W. Scholten", in: Jaarverslag Raad van State 2006
 • Reformatorisch Dagblad, 29 december 1983
 • Brabants Nieuwsblad, 17 augustus 1987

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.