Prof.Mr. J.G. (Jaap) de Hoop Scheffer

foto Prof.Mr. J.G. (Jaap) de Hoop Scheffer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

CDA-politicus en diplomaat. Begon zijn loopbaan als ambassadesecretaris in Ghana en werd later secretaris van de minister van Buitenlandse Zaken. Kreeg als Tweede Kamerlid snel een goede naam als woordvoerder asielbeleid en buitenlandse zaken en volgde in 1997 Heerma i op als fractievoorzitter. Slaagde er echter niet in de neergang van zijn partij om te buigen en aan zijn politiek leiderschap kwam najaar 2001 een einde na een machtsstrijd met partijvoorzitter Van Rij i. Maakte in juli 2002 een comeback als minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Balkenende I i. Stond bekend als atlanticus en zijn benoeming in december 2003 tot secretaris-generaal van de NAVO was daar feitelijk een logisch uitvloeisel van. Hij bekleedde aan de Leidse universiteit de Pieter Kooijmans-leerstoel. Is sinds 2018 minister van staat. Sportieve telg van een bekende Amsterdamse familie.

CDA
in de periode 1986-2009: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, secretaris-generaal NAVO, politiek leider

1.

Personal data

Surnames
Jakob Gijsbert (Jaap)

Place and date of birth
Amsterdam, 3 April 1948

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • D'66 (Democraten 1966), from 1979 until 1982
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 1982

3.

Main functions and occupations

 • secretaris Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de NAVO te Brussel, from 1978 until 1980
 • secretaris minister van Buitenlandse Zaken (resp. secretaris van de ministers Van der Klaauw, Van der Stoel, Van Agt en Van den Broek), from 1980 until June 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 1986 until 23 May 2002
 • fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 27 March 1997 until 1 October 2001
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 22 July 2002 until 3 December 2003
 • secretaris-generaal van de NAVO (Noord-Atlantische Verdrags Organisatie), from 1 January 2004 until 1 August 2009
 • bijzonder hoogleraar internationale politiek en diplomatieke praktijk, faculteit Governance and Global Affairs te 's-Gravenhage, Universiteit Leiden, from 1 September 2009 until 1 September 2014 (Pieter Kooijmansleerstoel)

Formal job title
 • minister van staat, from 22 June 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/5)
 • voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen "Clingendael", from 1 October 2022
 • vertrouwensfunctionaris voor bewindspersonen, from March 2024

Previous (2/13)
 • voorzitter AIV (Adviesraad Internationale Vraagstukken), from 1 January 2014 until 1 January 2022
 • lid, tevens voorzitter Kapittel voor de Civiele Orden, from 1 September 2014 until 1 September 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/5)
 • voorzitter Contactgroep Verenigd Koninkrijk (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 27 June 1996 until 23 May 2002
 • voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 8 November 2001 until 23 May 2002

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/5)
 • Interpelleerde op 17 oktober 1996 de staatssecretarissen Kohnstamm en Schmitz over een groot netwerk van mensensmokkel en paspoortfraude (25.059)
 • Diende in 1997 een motie van afkeuring in tegen minister Sorgdrager over het falen in de opsporing en vervolging van verdachte D. Bouterse. De motie werd verworpen.
 • Interpelleerde op 19 april 2001 minister Borst en minister-president Kok over uitspraken van minister Borst over levensbeëindiging op verzoek door hoog-bejaarden (via de zgn. 'pil van Drion'). Een door hem en Van der Vlies (SGP en Rouvoet (CU) ingediende motie van afkeuring werd verworpen. (27.681)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/4)
 • Speelde als tijdelijk voorzitter van de CVSE een belangrijke bemiddelende rol bij het voorkomen van een gewapend intern conflict in Georgië, nadat een opstand was uitgebroken tegen het bewind van president Sjevardnadze
 • Bracht in 2003 samen met staatssecretaris Nicolaï de notitie 'De vijfde uitbreiding van de Europese Unie' uit over de toetreding van Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië per 1 mei 2004 tot de Europese Unie.
 • Verdedigde in 2003 in de Tweede Kamer samen met staatssecretaris Nicolaï met succes het wetsvoorstel wet tot Goedkeuring van het op 16 april 2003 te Athene totstandgekomen Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie. Het wetsvoorstel werd in 2004 door zijn opvolger Bot (samen met staatssecretaris Nicolaï) in het Staatsblad gebracht. (28.972)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Werd op 25 maart 1997 door het partijbestuur voorgedragen voor het lijsttrekkerschap van het CDA in 1998, nadat hij zich daar op 23 februari kandidaat voor had gesteld
 • Werd op 15 september 2001 als eerste op de advies-kandidatenlijst van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2002 geplaatst, maar trok zich op 29 september terug omdat hij meende dat het partijbestuur te weinig vertrouwen in hem had. Eerder (in augustus 2001) had Yvonne van Rooy hem al gevraagd als kandidaat-lijsttrekker plaats te maken voor Marnix van Rij. Dat had hij toen geweigerd. Hoewel het bestuur zijn kandidatuur uiteindelijk handhaafde en Van Rij derde op de lijst werd, trok hij zich toch terug. Trad op 1 oktober tevens af als fractievoorzitter.
 • Tijdens zijn secretaris-generaal van de NAVO werd die organisatie uitgebreid met negen Oost- en Midden-Europese landen. Verder vroegen de levering van NAVO-troepen voor de vredesmissie in Afghanistan en de relaties met Rusland veel inspanningen van hem.

Private life
 • Zijn vader was algemeen secretaris van de Vereniging voor de Effectenhandel
 • Zijn vader was doopsgezind en werd pas na zijn huwelijk katholiek

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications (6/9)
 • J.L. Heldring: "Jaaps milieu en gedachtegoed", NRC Handelsblad, 18 oktober 2001
 • "Troostprijs. J.G. de Hoop Scheffer (CDA); Ministerie van Buitenlandse Zaken", NRC Handelsblad, 17 juli 2002
 • Teun Lagas, "Altijd loyaal tot op het bot. Jaap de Hoop Scheffer", Trouw, 23 september 2003
 • R. Fraanje en J. de Vries, "Gepland toeval. Hoe Balkenende in het CDA aan de macht kwam" (2010)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.