Mr. M.L.A. (Marnix) van Rij

foto Mr. M.L.A. (Marnix) van Rij
© Hans Kouwenhoven
Source: Parlement.com.

Ambitieuze fiscaal-jurist uit een politiek geëngageerd antirevolutionair gezin, die in 1999 na functies in de Wassenaarse gemeentepolitiek, voorzitter van het CDA werd. Ging in 2001 de strijd aan met De Hoop Scheffer i over het lijsttrekkerschap van het CDA. Uit die strijd kwam, nadat zowel hij en De Hoop Scheffer zich hadden teruggetrokken, uiteindelijk Balkenende i als leider naar voren. Keerde daarna terug naar het bedrijfsleven en was sinds 1998 senior partner van Ernst & Young. Werd in 2015 Eerste Kamerlid en hield zich als zodanig vooral bezig met belastingwetgeving. In 2020-20221 was hij regeringscommissaris in Sint Eustatius en sinds april 2021 interim-voorzitter van het CDA.

CDA
in de periode 1999-2021: lid Eerste Kamer, partijvoorzitter

1.

First names

Marnix Leonard Alexander (Marnix)

2.

Personal data

Place and date of birth
Rotterdam, 25 October 1960

3.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 1984 (rechtstreeks lid)

4.

Main functions and occupations

  • senior partner (thans global leader private client services) bij "Ernst & Young" Belastingadviseurs te 's-Gravenhage, from January 1998 until 1 July 2019
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 9 June 2015 until 11 June 2019
  • regeringscommissaris Sint Eustatius, from 15 February 2020 until 18 April 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
  • columnist voor website www.hetgoedeleven.nl, from 1 September 2019

Previous (2/15)
  • lid Raad van Advies Centre for Family Business van de Universiteit van St. Gallen (Zwi.), from 1 May 2018 until 2020
  • lid Raad van Advies "The ownership project" Said Business School, University of Oxford, Groot-Brittannië, from 1 July 2019 until June 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
vicevoorzitter vaste commissie voor Financiën (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 31 October 2017 until 11 June 2019

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
  • Richtte in 1986 in Wassenaar een afdeling van het CDJA op
  • Nam in 1999 het initiatief voor oprichting van een Centrum voor politiek, religie en spiritualiteit binnen het CDA, dat echter na zijn aftreden als voorzitter een zachte dood stierf.
  • Hij liet in september 2001 weten een derde plaats op de kandidatenlijst te ambiëren, nadat eerder, in augustus 2001 Yvonne van Rooy bij De Hoop Scheffer had gepolst of die niet als kandidaat-lijsttrekker plaats wilde maken voor Van Rij. Achtergrond was toenemende twijfel over de electorale kansen van het CDA onder De Hoop Scheffer. Van Rij had echter geen ambitie om lijsttrekker te worden. Toen De Hoop Scheffer een derde plaats voor Van Rij afwees, kondigde hij aan op termijn af te willen treden als partijvoorzitter. Het partijbestuur en De Hoop Scheffer weerhielden hem echter daarvan. Na een mislukte bemiddeling tussen beiden trok Van Rij zich terug als Tweede Kamerkandidaat en stapte hij alsnog op als partijvoorzitter, wegens "een fundamenteel meningsverschil met de CDA-fractievoorzitter Jaap de Hoop Scheffer over de organisatie van de volgende verkiezingen". Een door hem op 1 oktober gedaan voorstel om een lijsttrekkersverkiezing te houden, waarbij hij naast Van Geel en Balkenende kandidaat zou zijn, werd in het parijbestuur niet gesteund.

Private life
Is gehuwd met een Amerikaanse

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.