36203 NL - wetsvoorstel
Wet rechtsherstel box 3

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 september 2022 ingediend door de staatssecretaris van Financiën, Van Rij i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 inzake box 3 de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen aan te passen.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2023. (Zie de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Belastingplan 2023.)

1.

Volledige titel

Wijziging van het voordeel uit sparen en beleggen als bedoeld in artikel 5.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 over de kalenderjaren 2017 tot met 2022 door het lager vaststellen van het voordeel in gevallen waarin dat nodig is om het voordeel in overeenstemming te brengen met de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 (Wet rechtsherstel box 3)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(42 stuks)

2 20 september 2022, koninklijke boodschap, nr. 1     KST362031
Koninklijke boodschap
 
2 20 september 2022, voorstel van wet, nr. 2     KST362032
Voorstel van wet
 
2 20 september 2022, memorie van toelichting, nr. 3     KST362033
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.