36206 NL - wetsvoorstel
Wet minimum CO2-prijs industrie

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 september 2022 ingediend door de staatssecretaris van Financiën, Van Rij i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is dat bedrijven meer rekening houden met de negatieve gevolgen van de uitstoot van broeikasgassen voor de aarde door een aanvullende nationale belasting op de emissie van CO2 bij de industrie in te voeren.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2023. (Zie de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Belastingplan 2023.)

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag voor de invoering van een minimum CO2-prijs voor de industrie (Wet minimum CO2-prijs industrie)

2.

Documenten

(30 stuks)

2 20 september 2022, voorstel van wet, nr. 2     KST362062
Voorstel van wet
 
2 20 september 2022, memorie van toelichting, nr. 3     KST362063
Memorie van toelichting
 
2 21 september 2022, koninklijke boodschap, nr. 1     KST362061
Koninklijke boodschap
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.