C. (Cees) van der Knaap

foto C. (Cees) van der Knaap
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Vakbondsbestuurder en CDA-politicus, die tot de vertrouwelingen van CDA-leider en minister-president Balkenende i behoorde. Was voor hij in 1998 Tweede Kamerlid werd onder meer bestuurder van de Vervoersbond CNV, coördinator arbeidsvoorwaarden als lid van het hoofdbestuur van het CNV en algemeen secretaris van het CNV. Als Kamerlid woordvoerder inkomensbeleid en personeelszaken defensie. Was tevens fractiesecretaris. Van 22 juli 2002 tot 18 december 2007 was hij staatssecretaris van Defensie in de kabinetten-Balkenende. Verruilde die functie in januari 2008 voor het burgemeesterschap van Ede en bleef dat tot september 2017.

CDA
in de periode 1998-2007: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Cornelis (Cees)

Place and date of birth
Bennekom (gem. Ede), 27 January 1951

2.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

3.

Main functions and occupations

 • ambtenaar bij de Douane, from 1975 until 1978
 • lid bestuur vervoersbond CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond), district Zuid-Holland, from 1978 until 1987
 • lid hoofdbestuur vervoersbond CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond), from 1987 until 1992
 • lid hoofdbestuur, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid en algemeen secretaris, CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond), from 1992 until May 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 22 July 2002
 • staatssecretaris van Defensie (belast met onder meer personeelsbeleid en materieelvoorziening), from 22 July 2002 until 18 December 2007
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 January 2003 until 27 May 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006 until 22 February 2007
 • burgemeester van Ede, from 21 January 2008 until 1 September 2017

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met aangelegenheden betreffende de krijgsmacht, voor zover het ging om 1. personeelsbeleid; 2. de materieelvoorziening; 3. nationale bestuurlijke aangelegenheden; 4. de bedrijfsvoering, met inbegrip van geautomatiseerde informatievoorziening; 5. andere aan hem toevertrouwde aangelegenheden.
 • In het kabinet-Balkenende IV had hij tevens ruimtelijke ordening, milieu- en vastgoedbeleid in zijn takenpakket

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/3)
 • voorzitter Raad van Advies Stichting Home-base Support
 • lid Raad van Toezicht KNJV (Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging)

Previous (2/11)
 • voorzitter bestuur Regio De Vallei (als burgemeester)
 • voorzitter Stichting ROOS (Regionale Omroep Overleg en Samenwerking), from February 2009 until 1 June 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/4)
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 5 February 2002 until 29 May 2002
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 29 May 2002 until 22 July 2002

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met defensie en sociale zaken (arbeidsvoorwaarden en inkomensbeleid)

Policy-making activities as minister
 • Besloot in 2002 onder druk van de Tweede Kamer een schadevergoeding van 1,6 miljoen euro en eerherstel toe te kennen aan de voormalige maatschappelijk werker van Defensie, Spijkers. Spijkers raakte zijn baan kwijt nadat hij geweigerd had de weduwe van de munitiedeskundige Ovaa voor te liegen over het ongeluk waarbij haar echtgenoot was omgekomen. Aanvankelijk weigerde de staatssecretaris een bindend advies van onderzoeksbureau KPMG op te volgen, omdat hij vond dat het oordeel dat Defensie bewust 'misleidend' had gehandeld niet voldoende was onderbouwd. Tijdens een interpellatie-Van Velzen (SP) ging hij alsnog overstag.
 • Werd in oktober 2004 tijdens het conflict tussen kabinet en vakbonden over VUT en pre-pensioen ingezet als 'verkenner', om mogelijkheden te onderzoeken voor toenadering tussen beide partijen
 • Bracht in 2005 de Nota Veteranenzorg uit. Daarin worden maatregelen onder meer aangekondigd over herinrichting van de militaire geestelijke gezondheidszorg en over inrichting van een veteranenadministratie.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2007 een wijziging van de Militaire ambtenarenwet tot stand, waardoor onder meer een flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht wordt ingevoerd. Er komt verder een militair stelsel van gezondheidszorg, waarvan militairen verplicht zijn gebruik te maken. De Wet op het reservepersoneel voor de krijgsmacht wordt ingetrokken. (30.674)

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was de rechterhand van Balkenende tijdens de (in)formatie in 2002
 • Zei in een interview met De Volkskrant (16 april 2005) dat er te weinig respect voor politici is vanuit de samenleving en hield een pleidooi voor herinvoering van de aanspreektitel 'excellentie' voor bewindspersonen. Dit is de aanspreektitel waarmee militairen zich tot de bewindspersonen op Defensie richten. De term was door het kabinet-Den Uyl in de jaren '70 formeel afgeschaft.

Anecdotes and citations
 • Tijdens de kabinetsformatie van juli 2002 stond premier Jan Peter Balkenende de pers te woord na het 'sollicitatiegesprek' voor de post van staatssecretaris van Defensie. Balkenende meldde voor het oog van de camera dat Van der Knaap helaas niet voldeed, waarop de laatste wit wegtrok. Enkele momenten later bleek dat Balkenende een grapje maakte. De anekdote is illustratief voor de uitstekende verhouding tussen beide heren.

Pseudonyms and nicknames
"stille adjudant" (van CDA-leider Jan Peter Balkenende)

9.

Publications

Publications
 • Stef van Delft, "'Adjudant' Van der Knaap als verkenner", Staatscourant, 11 oktober 2004
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.