Dr. P. (Piet) Muntendam

foto Dr. P. (Piet) Muntendam
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Kleine grijze beweeglijke man met donkere onderzoekende ogen wiens naam in de wereld van de volksgezondheid in binnen- en buitenland een begrip was. Eén van de grondleggers van de sociale geneeskunde. Begon als 24-jarige dorpsdokter in Drenthe waar diepe armoede heerste en bond er de strijd aan met de tuberculose en de hoge zuigelingensterfte. Werd directeur-generaal volksgezondheid en was daarna staatssecretaris voor volksgezondheid in het tweede kabinet-Drees i. Eindigde zijn loopbaan als hoogleraar en voorzitter van talrijke adviescolleges en bepleiter van een bevolkingspolitiek en van betere kankerbestrijding. Was met zijn hele gezin actief in het verzet.

PvdA
in de periode 1951-1953: staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Pieter (Piet)

Place and date of birth
Amsterdam, 22 September 1901

Place and date of death
's-Gravenhage, 4 October 1986

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from September 1953 (hij was als staatssecretaris feitelijk partijloos)

Equally disposed party
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1946 until September 1953

3.

Main functions and occupations

 • medisch adviseur, Coöperatieve Vereniging "Centraal Beheer" te Amsterdam, from 1945 until 1 April 1949
 • directeur-generaal, directoraat-generaal van de Volksgezondheid, ministerie van Sociale Zaken, from 1 April 1949 until 1 April 1950
 • staatssecretaris van Sociale Zaken (belast met volksgezondheid), from 1 April 1950 until 15 September 1951 (naam departement gewijzigd)
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid (belast met volksgezondheid), from 15 September 1951 until 1 October 1953
 • directeur-generaal Volksgezondheid, ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, from 1 October 1953 until 1 October 1964
 • buitengewoon hoogleraar hygiëne en sociale geneeskunde, Rijksuniversiteit Leiden, from 1 October 1953 until September 1964
 • hoogleraar hygiëne en sociale geneeskunde, Rijksuniversiteit Leiden, from September 1964 until 1 September 1972 (benoemd bij K.B. van 26 juni)
 • rector magnificus Rijksuniversiteit Leiden, from 3 September 1967 until 2 September 1968

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • voorzitter NVVE (Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie), from 1974
 • voorzitter Commissie Alternatieve Geneeswijzen, from 25 May 1977 until January 1981

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1950 de Wet op het preventiefonds (Stb. K 259) tot stand, waardoor een fonds wordt opgericht voor maatregelen ter voorkoming van ziekte en ter bevordering van de gezondheid. Het wetsvoorstel was ingediend door minister Joekes. (1.509)
 • Bracht in 1951 de Wet bevolkingsonderzoek op tuberculose (Stb. 288) tot stand. De wet voorzag in oprichting van een Centraal College dat het bevolkingsonderzoek moest stimuleren en coördineren. (1.936)
 • Bracht in 1953 samen met minister Cals de Wet bescherming leerlingen tegen besmettingsgevaar (Stb. 349) tot stand. De wet moest leerlingen beschermen tegen met name besmetting met de tuberculosebacil. Er kwam hiervoor een periodiek onderzoek van onderwijspersoneel. (2.506)

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Nam in 1964 ontslag als directeur-generaal, omdat hij geen mogelijkheden zag om samen te werken met de nieuwe staatssecretaris van Volksgezondheid, Bartels

Private life
 • Zijn echtgenote was apotheker
 • Zijn twee in Groningen geboren zonen zijn ingenieur geworden en zijn twee in Drente geboren zonen werden arts.

8.

Publications

Publications
 • J.K. van der Korst, "Muntendam, Pieter (1901-1986)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel IV, 348
 • H.G. Roelfsema-van der Wissel, "Muntendam, Pieter (1901-1986)", in: "Drentse biografieën", deel 2 (1990), 90-94
 • Wie is dat? 1956
 • Ned. Patriciaat, 1999

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.