Drs. T. (Tamara) van Ark

foto Drs. T. (Tamara) van Ark
bron: Fotograaf Arenda Oomen
Source: Parlement.com.

Tamara van Ark (1974) was van 9 juli 2020 tot en met 3 september 2021 minister voor Medische zorg in het kabinet-Rutte III i. Daarvoor was zij vanaf 27 oktober 2017 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Mevrouw Van Ark was van 27 juni 2010 tot 26 oktober 2017 en van 31 maart tot 3 september 2021 Tweede Kamerlid voor de VVD. In haar eerste Kamerperiode was zij onder meer woordvoerster langdurige zorg, thuiszorg, emancipatie en homo-emancipatiebeleid. Mevrouw Van Ark was wethouder van de in 2010 gevormde gemeente Zuidplas en zij was dat eerder in Nieuwerkerk aan den IJssel. Daarvoor werkte zij als teamchef van de Dienst sociale zaken in Rotterdam-Feijenoord.

VVD
in de periode 2010-2021: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

First name

Tamara (Tamara)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 11 August 1974

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Main functions and occupations

 • wethouder (van werk en inkomen, inburgering, WMO, volksgezondheid, jeugdbeleid en P&O) van Nieuwerkerk aan den IJssel, from 2004 until 1 January 2010
 • wethouder (van financiën, economische en sociale zaken en ontwikkeling Zuidplaspolder) van Zuidplas, from 1 January 2010 until 16 June 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010 until 26 October 2017
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (onder meer belast met Participatiewet, Wajong, kinderopvang, armoedebestrijding en arbeidsomstandigheden), from 26 October 2017 until 9 July 2020
 • minister voor Medische Zorg, from 9 July 2020 until 3 September 2021 (minister zonder portefeuille)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 31 March 2021 until 4 September 2021

Responsibilities as minister (2/3)
 • Was als minister onder andere belast met geneeskundige zorg (cure), zorgverzekeringswet en zorgtoeslag, toezicht voedselkwaliteit, beroepen en opleidingen en arbeidsmarktbeleid zorg, preventie, gezondheidsbescherming, kwaliteitsbeleid, medische biotechnologie, genees- en hulpmiddelen, drugsbeleid en sportbeleid
 • Was vanaf 25 september 2020 tevens belast met gehandicaptenzorg en coördinatie arbeidsmartktbeleid in de zorg

cabinet formation
 • 'verkenner' namens de Tweede Kamer bij kabinetsformatie, from 25 March 2021 until 1 April 2021 (samen met Wouter Koolmees)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/3)
 • secretaris Stichting Zuidplas Support
 • 'verkenner' namens de Tweede Kamer bij kabinetsformatie, from 25 March 2021 until 2 April 2021 (samen met minister Koolmees)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 14 April 2015 until 26 October 2017

Honorary positions
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Zuidplas Helpt
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Vrijheid werkt

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Zij was in 2010-2012 woordvoerster langdurige zorg (AWBZ, thuiszorg, welzijn)
 • Nam in 2013 de (mede)verdediging van Anouchka van Miltenburg over van een door Boris van der Ham en drie anderen ingediend initiatiefvoorstel tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkel-feitconstructie. Het wetsvoorstel is door beide Kamers aanvaard. (32.476)

Policy-making activities as minister
 • In 2020 verwierp de Eerste Kamer een door haar verdedigd wetsvoorstel over het uit de Participatiewet schrappen van een afwijkende behandeling van bloedverwanten in de tweede graad die een gezamenlijk huishouden voeren, waarbij sprake is van zorgbehoefte. (35.174)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2020 een wet (Stb. 173) tot stand tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong. Diverse maatregelen moeten ervoor zorgen dat meer werken loont, dat Wajongers altijd terug kunnen vallen op de Wajong en dat Wajongers hun uitkering behouden als zij onderwijs volgen. Het bestaande systeem van verschillende regelingen in de Wajong bleek te ingewikkeld. (35.213)

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Nam vanaf eind juli 2021 zes weken verplichte rust op doktersadvies vanwege nekklachten en besloot op 4 september ontslag te nemen als minister

Campaign trail
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 nummer 2 op de VVD-kandidatenlijst. Kreeg 73.125 voorkeurstemmen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.