Voor een samenleving waar iedereen kan meedoen

Source: T. (Tamara) van ArkĀ i, published on Thursday, January 21 2016, 3:27.

Bij de behandeling van het verdrag voor de rechten van mensen met een beperking heb ik benadrukt dat de VVD staat voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Ongeacht je beperking is het belangrijk dat je jezelf kunt ontwikkelen, dat je je leven zoveel mogelijk zelf in kunt richten, dat je kunt leren, werken, winkelen, en reizen. Het wetsvoorstel waarmee de Tweede Kamer dit verdrag bekrachtigt kan dan ook rekenen op onze steun.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel is discussie ontstaan over een amendement van de PvdA. Van dit amendement was de reikwijdte onduidelijk. Wij hebben als politici de taak om duidelijke wetgeving te maken. Overigens waren wij het ook inhoudelijk niet eens met het amendement. Ik ga er als liberaal namelijk vanuit dat de overheid ondernemers niet met een wet hoeft te dwingen tot aanpassingen over te gaan.

Het voorstel van CDA en SGP om het PvdA amendement te wijzigen kan rekenen op de steun van de VVD omdat wordt vastgelegd dat het gaat om een geleidelijke verandering. Daarnaast is nu vastgelegd dat er duidelijke afspraken komen over de regels waar ondernemers aan moeten voldoen. Deze wijziging was voor de VVD een voorwaarde om voor de uitvoeringwet te stemmen.