J.C. Bloem

foto J.C. Bloem
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

Conservatieve oud-belastinginspecteur, die in 1883 nog weigerde om minister van Financiën in het kabinet-Heemskerk Azn. i te worden, maar deze functie twee jaar later alsnog aanvaardde. Zag af van ingrijpende herzieningen in het belastingsstelsel en had bij zijn wetgeving wisselend succes. De belangrijkste wet die hij in het Staatsblad bracht, was die op de staatsloterij.

conservatief
in de periode 1885-1888: minister

1.

Personal data

Surnames
Jacobus Cornelis

Place and date of birth
Tilburg, 25 February 1822

Place and date of death
's-Gravenhage, 1 September 1902

2.

Main functions and occupations

 • chef afdeling directe belastingen (rang: referendaris), ministerie van Financiën, from April 1860 until September 1867
 • hoofdinspecteur directe belastingen, het kadaster en de in- en uitgaande rechten en accijnzen, ministerie van Financiën, from September 1867 until June 1873
 • ambteloos, from June 1873 until May 1885
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, from 4 September 1880 until 13 May 1885
 • minister van Financiën, from 5 May 1885 until 21 April 1888

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

4.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Op 18 juni 1885 verwierp de Tweede Kamer het door hem verdedigde wetsvoorstel tot verhoging en uitbreiding van het recht van overgang
 • Op 20 juli 1885 verwierp de Eerste Kamer het door hem verdedigde wetsvoorstel tot verhoging en uitbreiding van het zegelrecht op effecten; een tweede door hem verdedigd voorstel bereikte in december 1885 wel het Staatsblad.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1885 de Wet tot regeling der staatsloterij tot stand. Deze bepaalde onder meer het aantal jaarlijkse trekkingen, het aantal uit te geven loten en de prijzen van de staatsloterij. De loten werden verkocht door van Staatswege aangestelde personen (collecteurs).
 • Bracht in 1886 een wet tot conversie van vier ten honderd in drie ten honderd rentegevende nationale schuld tot stand
 • Bracht in 1887 een wet tot uitbreiding der vrijstelling van het recht van patent en de Wet tot uitbreiding der vrijstelling van grondbelasting tot stand

5.

Miscellaneous

algemeen
 • Was al in 1883 (vierde) kandidaat voor het ministerschap van Financiën, maar weigerde toen

Private life
 • Een zoon van hem was burgemeester van Oudshoorn (1886-1903) en van Stad-Hardenberg (1915-1922)
 • Grootvader van de dichter J.C. Bloem

6.

Publications

Publications
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel III, 122

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.