Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken (DIZA)

De vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken (DiZa) richt zich op de veelheid van digitale ontwikkelingen die zich aandienen. Voorbeelden zijn nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie, algoritmen, Big Data, robotica, het Internet of Things en de cloud. De commissie heeft als doel overzicht te creëren en voor verbinding te zorgen in de behandeling van digitale dossiers op de diverse beleidsterreinen. Ook wil zij de regie nemen op een aantal overstijgende thema’s die zich breed in de samenleving manifesteren en die diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen.

Aanleiding voor het ontstaan van de commissie was de aangenomen motie-Van der Molen van 6 oktober 2020. Hierin sprak de Kamer de wens uit om de adviezen van de Tijdelijke commissie Digitale toekomst over te nemen. Op 25 februari 2021 werd daaropvolgend het amendement-Van der Molen aangenomen, waarmee de vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken in het nieuwe Reglement van Orde werd vastgelegd. De commissie is per 1 april 2021 ingesteld. Op 12 mei 2021 werd er voor het eerst vergaderd door de commissie, waarmee zij officieel van start ging.

Op 9 juni 2021 werd de officiële taakafbakening van de commissie vastgesteld.

Voorzitter is R.M. (Renske) Leijten. Griffier is mw. L. Boeve.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Photo M. (Fleur)  AgemaAgema, M.PVV
2Photo F. (Farid)  AzarkanAzarkan Msc, Drs. F.DENK
3Salima-Belhaj-1Belhaj, S.D66
4henribotenbalBontenbal, Drs. H.CDA
5Kauthar BouchalikhtBouchallikh MSc, K.GL
6Don CederCeder, Mr. D.G.M.CU
7Ir. L.A.J.M. (Laurens) DassenDassen MA, L.A.J.M.Volt
8hind1Dekker-Abdulaziz MSc, H.D66
9Drs. I. (Inge) van DijkDijk, I. vanCDA
10DerkJanEPPINKEppink, Mr.Drs. D.J.JA21
11Photo S.R. (Sietse)  FritsmaFritsma, Drs. S.R.PVV
12Website CDA.nlGeurts, J.L.CDA
13Lisa van GinnekenGinneken, L.M. vanD66
14Liane den Haan (Patricia Steur)Haan, N.L. denTweede Kamerfractie-Den Haan
15RS34594_210201_SP_#05_Maarten_HijinkHijink, H.P.M.SP
1633-Folkert IdsingaIdsinga, Mr. F.L.VVD
17fvd_jansenJansen MA. F.J.H.FVD
1814-Roelien KammingaKamminga, Drs. R.J.VVD
19Drs. B.C. (Barbara) KathmannKathmann, Drs. B.C.PvdA
20Drs. D.A.N. (Daniel) Koerhuis (Bron: Website VVD.nl)Koerhuis, Drs. D.A.N.VVD
2128-Daan de KortKort, A.H.J. deVVD
22Drs. A.H. (Attje) KuikenKuiken, Drs. A.H.PvdA
23Drs. T.M.T. (Tom) van der LeeLee, Drs. T. M.T. van derGL
24RS34596_210201_SP_#02_Renske_LeijtenLeijten, R.M.SP
25Caroline van der PlasPlas, C.A.M. van derBBB
26Raan, L. (Lammert) vanRaan, Drs. L. vanPvdD
27Q.A. (Queeny-Aimée) Rajkowski MScRajkowski MSc, Q.A.VVD
28S.H. (Sylvana) SimonsSimons, S.H.BIJ1
29Joost-SnellerSneller MA, J.C.D66
30Ir. Ch. (Chris) Stoffer (Bron: Website SGP / van der wal Fotografie)Stoffer, Ir. Ch.SGP
31Pim van StrienStrien, P.J.T. vanVVD
32Peter ValstarValstar, P.J.VVD
33Photo V.D.D. (Danai) van WeerdenburgWeerdenburg, Mr. V.D.D. vanPVV
34Hanneke van der WerfWerf MA, J.J. van derD66

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Amhaouch, M.Amhaouch, M.CDA
2Stephan van BaarleBaarle, S.R.T. vanDENK
3B. (Bente) Becker MA (Bron: Website VVD.nl)Becker MA, B.VVD
4RS34568_2021_SP_Portretten_Sandra_100Beckerman, Dr. S.M.SP
5Mr. M.H. (Mirjam) Bikker (Bron: Website Christenunie.nl)Bikker, Mr. M.H.CU
6Roelof Bisschop (Bron: Website SGP / Dirk Hol)Bisschop, Dr. R.SGP
7Photo M. (Martin)  BosmaBosma, Drs. M.PVV
8Laura Bromet_4Bromet, Drs. L.GL
9G.J. (Gijs) van DijkDijk, G.J. vanPvdA
10Drs. B.J. (Joost) EerdmansEerdmans, Drs. B.J.JA21
11Esch, E.M. (Eva) vanEsch, E.M. vanPvdD
12N. (Nilüf) GündoğanGündoğan, N.Volt
13Lilian HelderHelder, Mr. L.M.J.S.PVV
14R.H. (Romke) de JongJong, R.H. deD66
15Hülya KatKat, Mr. H.D66
16Senna MaatougMaatoug MPhil, MSc, S.GL
17fvd_meijeren_vanMeijeren, Mr. G.F.C. vanFVD
18Mulder, Drs. A.H.Mulder, Drs. A.H.CDA
19RS34563_2021_SP_Portretten_Michiel_085Nispen, Mr. M. vanSP
20Photo W. (Wieke)  PaulusmaPaulusma, W.D66
21Website CDA.nlPeters, Drs. W.P.H.J.CDA
22Photo R. (Raymond) de RoonRoon, Mr. R. dePVV
23Sjoerd-Sjoerdsma2Sjoerdsma MSc, Sj.W.D66
2438-Mark StrolenbergStrolenberg, M.F.VVD
25Drs. O.C. (Ockje) Tellegen (Website VVD.nl)Tellegen, Drs. O.C.VVD
26Ir. J. (Joris) Thijssen MBAThijssen, Ir. J.PvdA
27Drs. J.Z.C.M. (Judith) Tielen (Bron: Website VVD.nl)Tielen, Drs. J.Z.C.M.VVD
28Jeroen van WijngaardenWijngaarden, Mr. J. vanVVD
29d66_wuiteWuite, J.D66