Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken (DIZA)

De vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken (DiZa) richt zich op de veelheid van digitale ontwikkelingen die zich aandienen. Voorbeelden zijn nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie, algoritmen, Big Data, robotica, het Internet of Things en de cloud. De commissie heeft als doel overzicht te creëren en voor verbinding te zorgen in de behandeling van digitale dossiers op de diverse beleidsterreinen. Ook wil zij de regie nemen op een aantal overstijgende thema’s die zich breed in de samenleving manifesteren en die diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen.

Aanleiding voor het ontstaan van de commissie was de aangenomen motie-Van der Molen van 6 oktober 2020. Hierin sprak de Kamer de wens uit om de adviezen van de Tijdelijke commissie Digitale toekomst over te nemen. Op 25 februari 2021 werd daaropvolgend het amendement-Van der Molen aangenomen, waarmee de vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken in het nieuwe Reglement van Orde werd vastgelegd. De commissie is per 1 april 2021 ingesteld. Op 12 mei 2021 werd er voor het eerst vergaderd door de commissie, waarmee zij officieel van start ging.

Op 9 juni 2021 werd de officiële taakafbakening van de commissie vastgesteld.

Griffier is Mw. L. Boeve.

1.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2011-05-31 32761 - Verwerking en bescherming persoonsgegevens  
2004-10-21 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie i  
2002-10-11 21501-33 - Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie i  

2.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2024-02-01 36495 - Uitvoeringswet digitalemarktenverordening i 2e
2023-10-27 36455 - Goedkeuring van het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens; van het Protocol tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens i 2e
2023-10-19 36451 - Uitvoeringswet datagovernanceverordening i 2e

3.

Dossiers (begrotingen)

2023-05-17 36360 VII - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 i groen vinkje
2023-05-17 36360 VI - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022 groen vinkje
2023-05-17 36360 XIII - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2022 groen vinkje