Jhr.Mr. J.G.H. van Tets van Goudriaan

foto Jhr.Mr. J.G.H. van Tets van Goudriaan
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Rochussen i en minister van Financiën in het kabinet-Van Zuylen van Nijevelt/Van Heemstra i. Was daarvoor als ambtenaar een belangrijke medewerker van Thorbecke en werd door hem in 1852 tot Commissaris van de Koning in Zeeland benoemd. Wist wel een wet over het gebruik van spoorwegen tot stand te brengen, maar zag zijn wetsvoorstel over de spoorwegaanleg stranden in de Eerste Kamer. Als minister van Financiën bekritiseerd vanwege de oplopende tekorten. Telg uit een oud-Hollands regentengeslacht.

liberaal
in de periode 1852-1862: minister, Commissaris van de Koning(in)

1.

Personal data

Surnames
Jacob George Hieronymus

Place and date of birth
Haarlem, 7 December 1812

Place and date of death
Nijmegen, 14 March 1885

2.

Party/Movement

Party/Movement
 • liberaal (Thorbeckiaan)
 • "pragmatisch liberaal", around 1862

3.

Main functions and occupations

 • referendaris eerste klasse, Raad van State, from 1 August 1843 until 1 January 1853
 • referendaris eerste klasse, ministerie van Binnenlandse Zaken, from 1 April 1850 until 1 January 1853
 • Commissaris des Konings in Zeeland, from 1 January 1853 until 18 March 1858 (benoemd bij K.B. van 19 november 1852)
 • minister van Binnenlandse Zaken, from 18 March 1858 until 23 February 1860 (benoemd bij K.B. van 12 maart 1858)
 • ambteloos, from 23 February 1860 until 14 March 1861
 • minister van Financiën, from 14 March 1861 until 31 January 1862 (benoemd bij K.B. van 12 maart 1861)
 • ambteloos, from 1 February 1862

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

Derived functions
tijdelijk voorzitter van de ministerraad, from 1 April 1859 until 1 July 1859

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Diende in 1859 een wetsvoorstel in over het van staatswege aanleggen van een kanaal van Amsterdam naar de Noordzee. Het wetsvoorstel bleef onafgedaan.
 • Op 8 februari 1860 verwierp de Eerste Kamer met 20 tegen 17 stemmen het door hem en Van Bosse verdedigde wetsvoorstel inzake de concessiën voor de aanleg en de exploitatie van de Noorder- en Zuiderspoorwegen. Deze verwerping, die mede op aandringen van de koning geschiedde, en die vanaf de publieke tribune werd toegejuicht, leidde tot de val van het kabinet.
 • Op 31 mei 1861 verwierp de Eerste Kamer met 20 tegen 12 stemmen het door hem verdedigde wetsvoorstel over vaststelling van het briefport en regeling van de aangelegenheden der brievenposterij

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1858 een wet tot stand waarbij de gemeente Schokland (het inmiddels ontvolkte eiland in de Zuiderzee) bij de gemeente Kampen werd gevoegd
 • Bracht in 1858 een wet tot stand waarbij het ledental van de Tweede Kamer werd verhoogd van 68 naar 72
 • Bracht in 1859 samen met minister Boot de Wet op het gebruik van spoorwegen tot stand. Deze bepaalde onder meer dat de exploitant van een spoorwegdienst verantwoordelijk was voor eventuele schade. Verder moest door de ondernemer worden toegestaan dat zijn spoorweg werd doorsneden door wegen en dat andere spoordiensten er gebruik van mochten maken. Er konden regels worden gesteld aan het toezicht op de spoordienst en aan zaken als de diensten op stations, de samenstelling van treinen, de snelheid en de bedienden.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Klom als ambtenaar van Binnenlandse Zaken spoedig in 1850 op tot referendaris en speelde in die functie een voorname rol bij het ontwerpen van de organieke wetgeving door Thorbecke
 • Zijn financiële beleid werd in 1861 bekritiseerd, omdat hij de Indische baten 5 miljoen gulden te hoog had ingeschat. Het tekort op de begroting steeg naar 6 miljoen gulden.

Private life
 • Was in Leiden een leerling van Thorbecke
 • Zijn echtgenote was verwant aan Simon van Slingelandt, raadpensionaris in 1727-1736
 • Zijn broer, G.F. van Tets, was Gedeputeerde van Noord-Holland

Campaign trail
 • Was in 1860, 1862, 1865, 1868, 1869 en 1870 Tweede Kamerkandidaat in het district Middelburg en in 1866 in het district Goes, maar werd steeds in de eerste stemmingsronde verslagen

8.

Publications

Publications
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IX, 1115

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.