35213 NL - wetsvoorstel
Verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 3 juni 2019 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Van Ark i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om de instrumenten die ingezet kunnen worden om jonggehandicapten die mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben te activeren, te versterken, belemmeringen om te participeren weg te nemen en de verschillende regimes binnen de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten te harmoniseren.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en negen amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer negen moties en in de Eerste Kamer zeven moties ingediend.

4.

Documenten

(131 stuks)

2 29 mei 2019, voorstel van wet, nr. 2     KST352132
Voorstel van wet
 
2 29 mei 2019, memorie van toelichting, nr. 3     KST352133
Memorie van toelichting
 
2 30 mei 2019, koninklijke boodschap, nr. 1     KST352131
Koninklijke boodschap
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.