Vooruitstrevende Kamerclub

Deze liberale kamerclub van circa 30 leden werd op 23 mei 1894 gevormd. Het doel was regelmatig overleg tussen gelijkgezinden om zo een gemeenschappelijk handelen voor te bereiden. Kern van de club waren de voorstanders van verdere kiesrechtuitbreiding (Takkianen), maar ook oud-liberalen en radikalen konden toetreden.

Voorzitter was Goeman Borgesius i en bestuursleden waren Veegens i en Cremer i.

Toen in juni 1896 dertien liberalen vóór artikel 1 van de ontwerp-Kieswet van Van Houten stemden, ontstond er een breuk in de kamerclub. De dissidenten vormden toen de 'club-Pyttersen i'.

Bekende leden van de Vooruitstrevende Kamerclub waren, naast de drie bestuursleden, Drucker i, Heldt i, Lely i, Smeenge i en Tak van Poortvliet i.